Obsah

Vitajte na webstránke obce V. H. Kalinka
 

obec

Kontakty

Starosta mobil: 0915 819075
   
Ekonómka: 045/ 540 25 58
Matrika: 045/ 540 25 58
E-mail: obecvhk@celeritas.sk
Adresa:

Vígľašská Huta - Kalinka 73

962 25  Slatinské Lazy

IČO:

00320391

IBAN: SK73 0200 0000 0000 0662 4412

Správy

22.09.2021

Výpis z uznesenia č. 05-08-2021

schválenie zámeru na prevod vlastníctva majetku obce

Detail

22.09.2021

Uznesenie č. 04-08-2021

schválenie zámeru na prevod vlastníctva majetku obce

Detail

06.09.2021

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu "Program hospod. a sociáln. rozvoja BBSK.

Pripomienky k určenému rozsahu hodnotenia strategického dokumentu.

Detail

25.08.2021

Zmena rozpočtu

Schválená zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 01/2021.

Detail

A picture