Obsah

Vitajte na webstránke obce V. H. Kalinka
 

obec

Kontakty

Starosta mobil: 0915 819 075
   
Ekonómka: 045/ 540 25 58
Matrika: 045/ 540 25 58
E-mail: obecvhk@celeritas.sk
Adresa:

Vígľašská Huta - Kalinka 73

962 25  Slatinské Lazy

IČO:

00320391

IBAN: SK73 0200 0000 0000 0662 4412

 

 Úradné hodiny

 

 Pondelok:        7:30 - 12:00 /    13:00 - 14:30

 Utorok:            Nestránkový deň

 Streda:             7:30 - 12:00 /    13:00 - 16:30

 Štvrtok:           Nestránkový deň

 Piatok:             7:30 - 13:00

 

Správy

16.12.2022

VZN 03/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Vígľašská Huta Kalinka.

Všeobecné záväzné nariadenie 03/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Vígľašská Huta Kalinka.

Detail

16.12.2022

VZN 02/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Vígľašská Huta-Kalinka

Všeobecné záväzné nariadenie 02/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Vígľašská Huta-Kalinka

Detail

02.12.2022

Všeobecné záväzné nariadenie č. 02/2022 o dani z nehnuteľností - Návrh

Všeobecné záväzné nariadenie č. 02/2022 na rok 2023 o dani z nehnuteľností, daň za psa a poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Detail

28.11.2022

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Vígľašská Huta Kalinka

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Vígľašská Huta Kalinka

Detail

24.11.2022

Ustanovujúce zasadnutie OZ obce V.H.Kalinka

Ustanovujúce zasadnutie OZ obce V.H.Kalinka

Detail

A picture