Obsah

Vitajte na webstránke obce V. H. Kalinka
 

obec

Kontakty

Starosta mobil: 0915 819075
   
Ekonómka: 045/ 540 25 58
Matrika: 045/ 540 25 58
E-mail: obecvhk@celeritas.sk
Adresa:

Vígľašská Huta - Kalinka 73

962 25  Slatinské Lazy

IČO:

00320391

IBAN: SK73 0200 0000 0000 0662 4412

 

 Úradné hodiny

 

 Pondelok:        7:30 - 12:00 /    13:00 - 14:30

 Utorok:            Nestránkový deň

 Streda:             7:30 - 12:00 /    13:00 - 16:30

 Štvrtok:           Nestránkový deň

 Piatok:             7:30 - 13:00

 

Správy

20.09.2022

Návrh na zmenu rozpočtu 2022

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1

Detail

19.09.2022

Návrh VZN č. 01/2022

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Vígľašská Huta Kalinka. Zmena výšky rodičovského príspevku.

Detail

17.08.2022

Zverejnenie zámeru predaja obecných pozemkov - Hudec

Zverejnenie zámeru predaja obecných pozemkov.

Detail

17.08.2022

Zverejnenie zámeru predaja obecného pozemku - Martin Michna

Zverejnenie zámeru predaja obecného pozemku

Detail

17.08.2022

Zverejnenie zámeru predaja - SSD

Zverejnenie zámeru predaja obecných pozemkov - SSD

Detail

A picture