Obsah

Vitajte na webstránke obce V. H. Kalinka
 

Obec V.H.Kalinka

 

Kontakty

Starosta mobil: 0915 819 075
   
Ekonómka: 045/ 540 25 58
Matrika: 045/ 540 25 58
E-mail: obecvhk@vhkalinka.sk
Adresa:

Vígľašská Huta - Kalinka 73

962 25  Slatinské Lazy

IČO:

00320391

IBAN: SK73 0200 0000 0000 0662 4412

 

 Úradné hodiny

 

 Pondelok:        7:30 - 12:00 /    13:00 - 15:30

 Utorok:            Nestránkový deň

 Streda:             7:30 - 12:00 /    13:00 - 17:00

 Štvrtok:           Nestránkový deň

 Piatok:             7:30 - 12:00

 

Správy

23.11.2023

KOMUNITNÝ PLÁN ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V OBCI VÍGĽAŠSKÁ HUTA - KALINKA

Návrh KOMUNIT. PLÁNU ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V OBCI VÍGĽAŠSKÁ HUTA KALINKA.

Detail

24.08.2023

Zmena rozpočtu obce V.H.Kalinka rozpočtovým opatrením č. 1/2023

Zmena rozpočtu obce V.H.Kalinka rozpočtovým opatrením č. 1/2023

Detail

24.08.2023

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Vígľašská Huta Kalinka

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Vígľašská Huta Kalinka

Detail

24.08.2023

Verejná vyhláška

Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor Zvolen. Zmena hraníc Poľovnícke združenie Lohyňa.

Detail

02.08.2023

Riešenie migračných výziev v obci Vígľašská Huta-Kalinka

Obec Vígľašská Huta-Kalinka bola úspešná pri získaní „Nenávratného finančného príspevku“ z Integrovaného regionálneho operačného programu so žiadosťou „Riešenie migračných výziev v obci Vígľašská Huta-Kalinka“. Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR schválilo výšku nená

Detail

A picture