Obsah

Vitajte na webstránke obce V. H. Kalinka
 

obec

Kontakty

Starosta mobil: 0915 819075
   
Ekonómka: 045/ 540 25 58
Matrika: 045/ 540 25 58
E-mail: obecvhk@celeritas.sk
Adresa:

Vígľašská Huta - Kalinka 73

962 25  Slatinské Lazy

IČO:

00320391

IBAN: SK73 0200 0000 0000 0662 4412

 

 Úradné hodiny

 

 Pondelok:        7:30 - 12:00 /    13:00 - 14:30

 Utorok:            Nestránkový deň

 Streda:             7:30 - 12:00 /    13:00 - 16:30

 Štvrtok:           Nestránkový deň

 Piatok:             7:30 - 13:00

 

Správy

31.03.2022

Záverečný účet

Záverečný účet bol schválený Oz dňa 29.3.2022, Uzn. č. 06-03-2022.

Detail

31.03.2022

Rozpočet na rok 2022 a návrh na roky 2023,2024

Rozpočet na rok 2022, bol schválený OZ dňa 29.3.2022 Uzn. č. 09-03-2022.

Detail

07.03.2022

Návrh zmeny v zásadách hospodárenia s majetkom obce - cintoríny a dom smútku

Finančná úhrada za poskytované služby spojené s prevádzkou obecného cintorína a domu smútku.

Detail

03.03.2022

Rozpočet na rok 2022 - Návrh

Návrh rozpočtu na rok 2022 a roky 2023,2024.

Detail

03.03.2022

Záverečný účet za rok 2021 - Návrh

Zhrnutie hospodárenia obce.

Detail

A picture