Obsah

Vitajte na webstránke obce V. H. Kalinka
 

obec

Kontakty

Starosta mobil: 0915 819075
   
Ekonómka: 045/ 540 25 58
Matrika: 045/ 540 25 58
E-mail: obecvhk@celeritas.sk
Adresa:

Vígľašská Huta - Kalinka 73

962 25  Slatinské Lazy

IČO:

00320391

IBAN: SK73 0200 0000 0000 0662 4412

Správy

11.12.2020

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.12.2020

Zasadnutie OZ obce V. H. Kalinka

Detail

02.12.2020

Návrh VZN č. 04/2020

Návrh VZN č.04/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi

Detail

30.11.2020

Verejná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania

Začatie stav. konania-stavba "9278-V.H.Kalinka-Lazy-zahustenie TS"

Detail

27.11.2020

Návrh VZN č.3/2020

Návrh VZN č. 3/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Vígľašská Huta Kalinka.

Detail

A picture