Obsah

Vitajte na webstránke obce V. H. Kalinka
 

obec

Kontakty

Starosta mobil: 0915 819075
   
Ekonómka: 045/ 540 25 58
Matrika: 045/ 540 25 58
E-mail: obecvhk@celeritas.sk
Adresa:

Vígľašská Huta - Kalinka 73

962 25  Slatinské Lazy

IČO:

00320391

IBAN: SK73 0200 0000 0000 0662 4412

 

 Úradné hodiny

 

 Pondelok:        7:30 - 12:00 /    13:00 - 14:30

 Utorok:            Nestránkový deň

 Streda:             7:30 - 12:00 /    13:00 - 16:30

 Štvrtok:           Nestránkový deň

 Piatok:             7:30 - 13:00

 

Správy

15.07.2022

Schválené Prílohy č. 2,4 a 6 k VZN č. 04/2021

Prílohy 2, 4 a 6 k VZN č. 04/2021 O zásadách hospodárenia s majetkom obce

Detail

10.07.2022

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Detail

16.06.2022

Návrh na zmenu Príloh 2, 4 a 6 k VZN č. 04/2021

Zmeny príloh 2, 4 a 6 k VZN 04/2021 O zásadách hospodárenia s majetkom obce. Zmena správcu cintorínov a domu smútku a zmeny v poplatkoch za nájom DS a Kultúrneho domu, zmena poplatkov na chate Lohyňa.

Detail

31.03.2022

Záverečný účet

Záverečný účet bol schválený Oz dňa 29.3.2022, Uzn. č. 06-03-2022.

Detail

31.03.2022

Rozpočet na rok 2022 a návrh na roky 2023,2024

Rozpočet na rok 2022, bol schválený OZ dňa 29.3.2022 Uzn. č. 09-03-2022.

Detail

A picture