Obsah

  • Riešenie migračných výziev v obci Vígľašská Huta-Kalinka
  • Ukrajinci

    Obec Vígľašská Huta-Kalinka bola úspešná pri získaní „Nenávratného finančného príspevku“ z Integrovaného regionálneho operačného programu so žiadosťou

    Riešenie migračných výziev v obci Vígľašská Huta-Kalinka“. Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR schválilo výšku nenávratného finančného príspevku v sume 46 800,00 EUR.

    Cieľom projektu je riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine.

A picture