Obsah

xxxNový cestovný poriadok  

Odkaz na stiahnutie - cestovný poriadok.pdf (30.27 kB)


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt vianoce

Prajeme Vám krásne Vianoce a úspešný nový rok 2020.


OZNAM

Dňa 23.12.2019 (pondelok) bude obecný úrad zatvorený. Otvorený bude od 27.12.2019. 

OZNAM

Mudr. Ďuriančík obvodný lekár zo Zvolenskej Slatiny oznamuje občanom, že od 23.12.2019 do 27.12.2019 vrátane bude čerpať dovolenku. Zastupovať ho bude Mudr. Poničanová v Očovej.


UPOZORNENIE

Upozorňujeme občanov, ktorí ešte nemajú zaplatené dane z nehnuteľností a poplatky za komunálny odpad,poplatky za odber vody, že termín splatnosti končí dňa 30.11.2019. Po tomto termíne budú zasielané výzvy k ich uhradeniu a budú vyrúbené aj poplatky s tým súvisiace.

 


Chceli by sme sa veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na organizácii podujatia Deň úcty k starším, ďakujeme Mgr. Monike Farbiakovej za krásne fotografie, ďakujeme deťom z našej materskej školy za milé a pekné vystúpenie, FS Rozmarín z Pliešoviec za krásny kultúrny program, Evke Harazínovej (jej mamine) ďakujeme za sladké pohostenie a v neposlednom rade ďakujeme všetkým zúčastneným a jubilantom želáme ešte raz všetko najlepšie a veľa zdravia 🤗💕

 

cx

 

 


 


Povinnosť občanov sds


sprievodný list obce a mestá.pdf (4.01 MB)&*
 


Chceli by sme sa veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na stavbe vatry k príležitosti SNP 2019, na realizácii celej akcie a na zabezpečení všetkého potrebného , ďakujeme našej poslankyni za poskytnutie fotografií, ďakujeme Reštaurácii pod zámkom za občerstvenie a Алена Никулина za krásnu kultúrnu vložku  a v neposlednom rade ďakujeme všetkým zúčastneným a dúfame, že sa dobre bavili. Viac fotografií nájdete vo fotogalérii.sd


Oznam o zmene otváracích hodín.

Agro-družstvo Klokoč oznamuje občanom, že od 6. mája 2019 je Čerpacia stanica pohonných hmôt v Klokoči otvorená v pracovné dni od 7.00 hod. do 19.00 hod., v sobotu od 7.00 hod. do 13.00 hod., v nedeľu a sviatky je zatvorené. Na čerpacej stanici je možné platiť aj platobnými kartami.

               

Regionálna veterinárna a potravinová správa Zvolen


Vám zasiela prípis a informačné letáky ohľadom zvyšovania povedomia chovateľov, poľovníkov a verejnosti v súvislosti s africkým morom ošípaných.

 

tu ku stiahnutiu - leták africký mor ošípaných

tu ku stiahnutiu - leták chovatelia ošípaných

Komerčné chovy

 Ďakujeme všetkým ochotným občanom, ktorí sa dňa 13.04.2019 zúčastnili brigády na cintoríne vo V. H. Kalinke. 

 


Vývoz komunálneho odpadu na stiahnutie nájdete v pričinku - Obec - Komunálny odpad - Vývoz komunálneho odpadu, alebo si ho môžete prevziať v kancelárii obecného úradu v úradných hodinách, kde Vám dajú zadarmo aj vrecia na separovaný odpad. Triedením odpadu pomáhame životnému prostrediu a znižujeme poplatky za vývoz komunálneho odpadu.    

                 


xxxxxxxxx


                  

Koordinačné združenie obcí mikroregiónu Podpoľanie, Vígľašská cesta 1, Vígľaš, PSČ: 962 02

 

Vodomery v zimnom období:

Vzhľadom na to, že v zimnom období veľmi často dochádza k poškodeniu vodomeru a vodovodného potrubia mrazom chceme odberateľom pitnej vody z verejného vodovodu doporučiť opatrenia, ktoré môžu poškodeniu vodomeru predchádzať:

 • uzatvoriť prívod vody v neobývaných budovách

 • vypustiť zostávajúcu vodu cez odvodňovací ventil aj zo zavlažovacích systémov

 • udržiavať vodomernú šachtu vodotesnú a zabrániť vniknutiu vody

 • vodomerná šachta má byť zabezpečená a uzatvorená príslušným štandardným poklopom osadeným v ráme vodomernej šachty

 • zatepliť vodomernú šachtu a uzavrieť - na tento účel môžete použiť  polystyrén alebo iný izolačný materiál. K dobrej izolácií prispieva aj pevne doliehajúci poklop, ktorý je tiež možné zvnútra zatepliť. Je dôležité zabezpečiť, aby do šachty nevnikala povrchová ani podpovrchová voda.

 • Ak sa vodomer nachádza v budove (nehnuteľnosti), je potrebné skontrolovať, či je tento priestor chránený proti mrazu.

Zároveň Vás chceme upozorniť: V zmysle § 30 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách povinnosťou odberateľa pitnej vody:

Ak bola nefunkčnosť alebo poškodenie meradla spôsobená nedostatočnou ochranou meradla odberateľom alebo zásahom odberateľa, ktorý spôsobil poškodenie meradla, náhradu škody a náklady spojené s výmenou alebo opravou meradla hradí odberateľ.“

 

Ing. Andrea Nemcová

Odborný zástupca KZ

 


                

Vážení spoluobčania,
zmeškali ste niekedy hlásenie miestneho rozhlasu a chceli by ste byť informovaní o aktuálnom dianí v našej obci? Pripravujeme pre Vás nový komunikačný kanál Hlásenierozhlasu.sk, vďaka ktorému Vás budeme informovať SMS správami, e-mailom, alebo mobilnou aplikáciou. 


        


                          Poďakovanie


Ďakujeme všetkým organizátorom akcie ,, Turistický pochod", za vynikajúco zvládnutú akciu, strávenú pohybom na čerstvom vzduchu, ktorá bola ukončená posedením pri delikatesnom guľáši, ktorý navaril Roman Lietava so synom.


Starosta obce V.H.Kalinka.                                                              

A picture