Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 5
posledná

Vyhlásenie výberového konania

Obec Vígľašská Huta Kalinka v y h l a s u j e
výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy:
Materská škola, Vígľašská Huta Kalinka 13 celý text

ostatné | 30. 4. 2024 | Autor: Správce Webu

Vyhlásenie mimoriadnej situácie

Príkaz Okresného úradu BB č. 03/2024 o vyhlásenie mimoriadnej situácii pri premnožení podkôrneho hmyzu a poškodením smrekových lesov. celý text

ostatné | 22. 4. 2024 | Autor: Správce Webu

Záverečný účet 2023

Schválený záverečný účet obce Vígľašská Huta Kalinka za rok 2023. celý text

ostatné | 16. 4. 2024 | Autor: Správce Webu
pozvánka OZ 15.4.2024

Zasadnutie OZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 15.4.2024 o 16:00 v zasadačke obecného úradu celý text

ostatné | 9. 4. 2024 | Autor: Správce Webu
#

Informácia o začatom správnom konaní

Informácia o začatom správnom konaní celý text

ostatné | 29. 2. 2024 | Autor: Správce Webu

Schválený rozpočet na rok 2024

Schválený rozpočet na roky 2024 a nasledovné roky 2025 – 2026. celý text

ostatné | 28. 2. 2024 | Autor: Správce Webu
Zasadnutie OZ 27.2.2024

Zasadnutie OZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 27.2.2024 o 16:00 v zasadačke obecného úradu celý text

ostatné | 23. 2. 2024 | Autor: Správce Webu
STOP! Vypaľovaniu trávy

STOP! Vypaľovaniu trávy

STOP! Vypaľovaniu trávy celý text

ostatné | 22. 2. 2024 | Autor: Správce Webu

Záverečný účet - návrh

Návrh Záverečného účtu obce Vígľašská Huta Kalinka celý text

ostatné | 21. 2. 2024 | Autor: Správce Webu

Verejná výhláška

Verejná vyhláška - pozvánka celý text

ostatné | 15. 2. 2024 | Autor: Správce Webu
Voľby do Európskeho parlamentu 1

Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby do Európskeho parlamentu celý text

ostatné | 12. 2. 2024 | Autor: Správce Webu

Návrh rozpočtu na rok 2024 a viacročného rozpočtu na roky 2025-2026

Návrh rozpočtu na rok 2024 a
viacročného rozpočtu na roky
2025-2026
celý text

ostatné | 5. 2. 2024 | Autor: Správce Webu
pozvánka OZ 22.1.2024

Zasadnutie OZ

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 22.1.2024 o 16:15 v zasadačke obecného úradu celý text

ostatné | 17. 1. 2024 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o správnom konaní vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a nariadenie ústneho pojednávania.

o správnom konaní vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z.
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a nariadenie ústneho pojednávania.
Žiadosť o súhlas na výrub drevín rastúcich mimo lesných porastov je v rozsahu 3 ks – Smrek obyčajný. celý text

ostatné | 11. 1. 2024 | Autor: Správce Webu
Prezidentské voľby

Prezidentské voľby 2024

Prezidentské voľby 2024 celý text

ostatné | 10. 1. 2024 | Autor: Správce Webu

Plenárne zasadnutie OZ, zápisnica konané dňa 15.12.2023

Plenárne zasadnutie OZ, zápisnica konané dňa 15.12.2023 celý text

ostatné | 15. 12. 2023 | Autor: Správce Webu

Plenárne zasadnutie OZ, uznesenia konané dňa 15.12.2023

Plenárne zasadnutie OZ, konané dňa 15.12.2023 celý text

ostatné | 15. 12. 2023 | Autor: Správce Webu

VZN_04_2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Vígľašská Huta-Kalinka

VZN_04_2023
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady obce Vígľašská Huta-Kalinka celý text

ostatné | 15. 12. 2023 | Autor: Správce Webu

Registratúrny poriadok Obce Vígľašská Huta-Kalinka 15_12_2023 platný od 1_1_2024

Registratúrny poriadok Obce Vígľašská Huta-Kalinka 15_12_2023 platný od 1_1_2024 celý text

ostatné | 15. 12. 2023 | Autor: Správce Webu

Plán obnovy verejného vodovodu Obce Vígľašská Huta-Kalinka 2023

Plán obnovy verejného vodovodu Obce Vígľašská Huta-Kalinka 2023 celý text

ostatné | 15. 12. 2023 | Autor: Správce Webu

KOMUNITNÝ PLÁN ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Obce Vígľašská Huta-Kalinka 2023

KOMUNITNÝ PLÁN ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB Obce Vígľašská Huta-Kalinka 2023 celý text

ostatné | 15. 12. 2023 | Autor: Správce Webu

Prevádzkový poriadok cintorín Obce Vígľašská Huta-Kalinka 2023

Prevádzkový poriadok cintorín Obce Vígľašská Huta-Kalinka 2023 celý text

ostatné | 15. 12. 2023 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie OZ

Zasadnutie OZ sa uskutoční 15.12.2023. celý text

ostatné | 11. 12. 2023 | Autor: Správce Webu

NÁVRH VZN 04/2023 obce Vígľašská Huta-Kalinka o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Vígľašská Huta-Kalinka

NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie
obce Vígľašská Huta-Kalinka č. 04/2023

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Vígľašská Huta-Kalinka
celý text

ostatné | 29. 11. 2023 | Autor: Správce Webu

KOMUNITNÝ PLÁN ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V OBCI VÍGĽAŠSKÁ HUTA - KALINKA

Návrh KOMUNIT. PLÁNU ROZVOJA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB V OBCI
VÍGĽAŠSKÁ HUTA KALINKA. celý text

ostatné | 23. 11. 2023 | Autor: Správce Webu

Zmena rozpočtu obce V.H.Kalinka rozpočtovým opatrením č. 1/2023

Zmena rozpočtu obce V.H.Kalinka rozpočtovým
opatrením č. 1/2023 celý text

ostatné | 24. 8. 2023 | Autor: Správce Webu

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Vígľašská Huta Kalinka

Všeobecne záväzné nariadenie č. 02/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Vígľašská Huta Kalinka celý text

ostatné | 24. 8. 2023 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška

Okresný úrad Zvolen, pozemkový a lesný odbor Zvolen. Zmena hraníc Poľovnícke združenie Lohyňa. celý text

ostatné | 24. 8. 2023 | Autor: Správce Webu

Riešenie migračných výziev v obci Vígľašská Huta-Kalinka

Obec Vígľašská Huta-Kalinka bola úspešná pri získaní „Nenávratného finančného príspevku“ z Integrovaného regionálneho operačného programu so žiadosťou

„Riešenie migračných výziev v obci Vígľašská Huta-Kalinka“. Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR schválilo výšku nená celý text

ostatné | 2. 8. 2023 | Autor: Správce Webu

Návrh na zmenu rozpočtu

Návrh zmeny rozpočtu Rozpočtovým opatrením č. 01/2023. celý text

ostatné | 2. 8. 2023 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 5
posledná

A picture