Obsah

Vážení rodičia predškolákov!


 

 

Základná škola v Slatinských Lazoch Vás srdečne pozýva

 

na Slávnostný zápis Vašich detí do 1. ročníka na školský rok 2023/2024


 

Zápis sa uskutoční prezenčnou formou -  za účasti detí v hlavnej budove ZŠ

dňa 19.04. 2023 v čase od 9:30 do 15:00 hod.

 

Na zápis je potrebné priniesť:

 

- rodný list dieťaťa, preukaz poistenca

- občiansky preukaz zákonných zástupcov

- doklad zdôvodňujúci neprítomnosť druhého ZZ = splnomocnenie

- 20 € na pomôcky pre prváka

 

 

Podľa § 144a, zákona č. 245/2008 účinného od 1. 1. 2022 sa na prihláške vyžaduje

 

podpis oboch zákonných zástupcov!

 

 

V prípade, že Vaše dieťa bude pokračovať v predprimárnom vzdelávaní od 1. septembra 2023

 

v materskej škole (tzv. odklad), je potrebné túto dôležitú skutočnosť uviesť  pri zápise.

 

Je potrebné zapísať aj deti, ktoré budú v predprimárnom vzdelávaní pokračovať.

Plagát na zápis 2023.pdf (415.8 kB)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

A picture