Obsah

UPOZORNENIE

Chata Lohyňa má len sezónne využitie. Prenajíma sa od 01.03. do 30.10. 

 


 CHATA LOHYŇA

Chata Lohyňa sa nachádza v tichom prostredí v katastri obce Vígľašská Huta Kalinka v osade Lohyňa. Majiteľom je obec V.H.Kalinka. V blízkosti vyteká prameň Vera. Prvá písomná správa o ňom sa zachovala od banskobystrického geológa Dr. Andreasa Chriastiana Zipsera z r. 1847. Voda z tohto prameňa má liečivé účinky. V roku 1883 sa začalo s balením vody do fliaš a predajom na podnet manželky majiteľa prameňa, ktorá sa volala Viera. Podľa nej bol aj prameň pomenovaný. Voda bola expedovaná takmer do celého sveta. Jej vývoz pretrval do čias prvej Československej republiky. Dnes voda vyteká rúrou z pôvodnej studne. 
 

UPOZORNENIE !!!

Na základe rozhodnutia starostu obce s účinnosťou od 07.09.2020 bude obec Vígľašská Huta - Kalinka prenajímať chatu Lohyňa len záujemcom, za ktorých dajú záruku zamestnaci obce V.H.Kalinka, alebo poslanci obecného zastupiteľstva obce V.H.Kalinka. Ostatným záujemcom bude chata prenajatá až po úhrade zálohy za poskytnutie chaty podľa aktuálneho VZN a uhradení kaucie vo výške 200,- € na bankový účet obce Vígľašská Huta - Kalinka. Kaucia bude slúžiť ako zábezpeka na prípadné vzniknuté škody spôsobené nájomcami. Kaucia bude po prevzatí chaty správcom vrátená platiteľovi na jeho bankový účet (prípadne jej adekvátna časť po odrátení úhrady za prípadnú vzniknutú škodu). Toto rozhodnutie je reakciou na nezodpovedné správanie partie mládeže zo Zvolena, ktorá mala požičanú chatu zo 04.09.2020 do 05.09.2020, pričom došlo k nepochopiteľnému poškodeniu chaty. Ich správanie sa vymyká mysleniu zdravého rozumu a preto v záujme ochrany obecného majetku a predchádzaniu poškodzovania chaty a interiéru chaty bolo potrebné pristúpiť k uvedeným opatreniam. Po zlých skúsenostiach s platnosťou od 1.3.2022 požičiavame chatu len záujecom nad 25 rokov. Ďakujeme za pochopenie.

 
Telefonický kontakt na správcu chaty Lohyňa je: 0917 575 364

(Prosíme o strpenie pri spätnej väzbe nakoľko má správca aj iné zamestatnanie. Pri neodozve, napíšte prosím SMS. Správca Vás bude spätne kontaktovať.)

 

Poplatky za ubytovanie sa platia buď v hotovosti pri odovzdaní chaty, alebo vopred na účet obce, kaucia sa platí vopred minimálne mesiac pred požadovaným ubytovaním na účet obce (potom je termín 100% rezervovaný). Riaďte sa prosím schváleným platným VZN.
Účet obce : SK73 0200 0000 0000 0662 4412

 

Ubytovací poriadok chaty - Ubytovací poriadok 

 

Zmluva chata -Zmluva na nájom chata Lohyňa 

 

Aktuálne VZN o Zásadách hospodárenia s majetkom obce - VZN_01_2023 Zásady hospodárenia s majetkom obce V.H.Kalinka.pdf (593.88 kB)


Fotogaléria:chatachata

prameň VeraPrameň Veraprameň Vera

A picture