Obsah


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.09.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2021

30,00 EUR tridsať

Zuzana Gordošová

Obec Vígľašská Huta Kalinka

13.09.2021

Zmluva o dodávateľsko-odberateľských vzťahoch

01/2021

Neuvedené

Penam Slovakia, a.s.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

13.09.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

748,20 EUR

Pavel Michna a manželka

Obec Vígľašská Huta Kalinka

06.09.2021

Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Vígľašská Huta-Kalinka

Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejný

14 946,00 EUR

NetSpace s.r.o.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

03.09.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

Neuvedené

VEMAC TRADE & GASTRO s.r.o.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

02.09.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

0,00 EUR

Limas s.r.o.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

20.08.2021

Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov

Zmluva so sprostredkovateľom.

0,00 EUR

Remek s.r.o.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

20.07.2021

Kúpno - predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru

Kúpno predajná zmluva

0,00 EUR

Qualited s.r.o.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

11.06.2021

Kúpna zmluva Multicar

Kúpna zmluva

2 640,00 EUR

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

01.06.2021

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov

Dodatok č.3

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

06.04.2021

Dohoda o skončení zmluvy

Dohoda o skončení zmluvy

0,00 EUR

NetSpace s.r.o.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

06.04.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

133,40 EUR

Peter Štefka a manž.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

18.03.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

510,40 EUR

Milan Luciak a manželka

Obec Vígľašská Huta Kalinka

16.03.2021

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke

Dodatok č.1

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Vígľašská Huta Kalinka

19.02.2021

Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí služieb

Dodatok č. 3

0,00 EUR

RC & T Detva, s.r.o.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

05.02.2021

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí služieb

Dodatok č. 2

0,00 EUR

RC & T Detva, s.r.o.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

29.01.2021

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb

Dodatok č. 1

0,00 EUR

RC & T Detva, s.r.o.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

22.01.2021

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o poskytnutí služieb

Neuvedené

RC & T Detva, s.r.o.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

20.01.2021

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

Zmluva

550,00 EUR

Ecopora s.r.o.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

12.01.2021

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

0,00 EUR

UNIQA poisťovňa, a.s.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

17.12.2020

Zmluva o poskytovaní služby

Zmluva o poskytovaní služby

10,00 EUR

Obec Vígľašská Huta Kalinka

Marián Babic - EKOBAM

02.12.2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

2020/128/1387

8 593,00 EUR osemtisíc päťstodeväťdesiattri eur

Ministerstvo financií SR

Obec Vígľašská Huta Kalinka

27.11.2020

Zmluva o výpožičke

Zmluva o výpožičke

Neuvedené

Štatistický úrad SR

Obec Vígľašská Huta Kalinka

27.11.2020

Dohoda č. 20/33/012/53

Dohoda č. 20/33/012/53

Neuvedené

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny,

Obec Vígľašská Huta Kalinka

27.11.2020

Dohoda č. 20/33/010/74

Dohoda č. 20/33/010/74

Neuvedené

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny,

Obec Vígľašská Huta Kalinka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

A picture