Obsah

xxxxxxxzaregistrovaní kandidáti pre voľby do zastupiteľstva BBSK (974.31 kB)

zaregistrovaní kandidáti pre voľby predsedu BBSK (65.66 kB)

 

Zoznam registrovaných kandidátov - voľby do orgánov samosprávy obce.

Prílohy:

zoznam registrovaných kandidátov na poslancov OcZ (286.64 kB)

zoznam registrovaných kandidátov na starostu (192.22 kB)

 

xxx

Obvody_okrsky_obce_OSO (17 kB)


Obec Vígľašská Huta-Kalinka zverejňuje elektronický kontakt na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov 2022, ktoré sa budú konať 29.10.2022. Email: p. Tuhárska: matrikavhk@gmail.com alebo obecvhk@celeritas.sk, prípadne poštou na adresu: Obec Vígľašská Huta-Kalinka, V. H. Kalinka 73, 962 25 Slatinské Lazy.


xxxxxx


xxx


oznámenie o utvorení VO a počtu poslancov (185.53 kB)


Poslanci_starosta_výpis z uznesení (172.03 kB)

 

xxxx

              Zverejnenie počtu obyvateľov v obci Vígľašská Huta-Kalinka

Obec Vígľašská Huta - Kalinka v súlade s § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona

č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje počet obyvateľov v obci

ku dňu vyhlásenia volieb: 328

Vo V. H. Kalinke dňa 10.6.2022

xxx


voľby do orgánov obcí

voľby do orgánov samosprávnych krajovvvv

 

A picture