Obsah

voľby do EU

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 12/2024 Z. z. vyhlásil
voľby do Európskeho parlamentu
a určil deň ich konania
na sobotu 8. júna 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

Počet obyvateľov v obci Vígľašská Huta-Kalinka ku dňu vyhlásenia volieb  do Európskeho parlamentu 2024: 338

Počet obyvateľov obce oprávnených voliť  v obci Vígľašská Huta-Kalinka: 288

 

 Informácie k voľbám nájdete na stránke MV SR: https://www.minv.sk/?volby-ep

 

Informácia pre voliča  v Slovenskom jazyku

Informácia pre voliča  v Anglickom jazyku

 

Rozhodnutie o vyhlásení volieb Typ: PDF dokument, Velkosť: 186.9 kB

A picture