Obsah

Vitajte na webstránke obce V. H. Kalinka
 

obec

Kontakty

Starosta: 045/ 540 25 57
Mobil: 0915 819075
Ekonómka: 045/ 540 25 58
Matrika: 045/ 540 25 58
E-mail: obecvhk@celeritas.sk
Adresa:

Vígľašska Huta Kalinka 73

962 25  Slatinské Lazy

IČO:

00320391

A picture