Obsah

Vitajte na webstránke obce V. H. Kalinka
 

obec

Kontakty

Starosta: 045/ 540 25 57
Mobil: 0915 819075
Ekonómka: 045/ 540 25 58
Matrika: 045/ 540 25 58
E-mail: obecvhk@celeritas.sk
Adresa:

Vígľašská Huta Kalinka 73

962 25  Slatinské Lazy

IČO:

00320391

IBAN: SK73 0200 0000 0000 0662 4412

Správy

19.05.2020

Upovedomenie o začatí vodoprávneho konania - Verejná vyhláška

Upovedomenie o začatí vodoprávneho konania a nariadenie ústneho pojednávania - Verejná vyhláška

Detail

07.04.2020

Nariadenie opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy-moru včelieho plodu

Sprísnenie hygienického režimu na včelnici do odvolania.

Detail

10.03.2020

Verejná vyhláška - Koronavírus

Okresný úrad Detva, odbor krízového riadenia Vám na základe výstupov zasadania Ústredného krízového štábu zo dňa 09.03.2020 ku koronavírusu COVID -19, zasiela aktuálne usmernenia, ktoré sú v prílohe.

Detail

06.03.2020

Schválený rozpočet na rok 2020

Uznesenie č.06-03-2020 zo dňa 06.03.2020. Obecné zastupiteľstvo vo V.H.Kalinke s c h v a ľ u j e :Rozpočet na rok 2020

Detail

A picture