Obsah

Vitajte na webstránke obce V. H. Kalinka
 

obec

Kontakty

Starosta mobil: 0915 819075
   
Ekonómka: 045/ 540 25 58
Matrika: 045/ 540 25 58
E-mail: obecvhk@celeritas.sk
Adresa:

Vígľašská Huta - Kalinka 73

962 25  Slatinské Lazy

IČO:

00320391

IBAN: SK73 0200 0000 0000 0662 4412

Správy

03.03.2021

Sčítanie obyvateľov

tlačová správa

Detail

01.03.2021

Návrh VZN č. 01/2021 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení

Návrh VZN č. 01/2021 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľ je obec Vígľašská Huta Kalinka.

Detail

01.03.2021

Návrh rozpočtu na roky 2021-2023

Celkový prehľad položiek v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu na roky 2021-2023.

Detail

01.03.2021

Návrh Záverečného účtu 2020

Prehľad o celoročnom hospodárení obce.

Detail

A picture