Obsah

Vitajte na webstránke obce V. H. Kalinka
 

obec

Kontakty

Starosta: 045/ 540 25 57
Mobil: 0915 819075
Ekonómka: 045/ 540 25 58
Matrika: 045/ 540 25 58
E-mail: obecvhk@celeritas.sk
Adresa:

Vígľašská Huta Kalinka 73

962 25  Slatinské Lazy

IČO:

00320391

IBAN: SK73 0200 0000 0000 0662 4412

Správy

12.08.2020

Tlačová správa k elektronickému sčítaniu domov a bytov 2021.

Tlačová správa k ESDB za Banskobystrický kraj o priebehu sčítania domov a bytov za prvé dva mesiace sčítania.

Detail

29.06.2020

Rozhodnutie-osobitné užívanie vôd, vodoprávne povolenie

Osobitné užívanie vôd, ochranné pásmo I.stupňa, vodoprávne povolenie

Detail

29.06.2020

Záverečný účet

Schválený na zastupiteľstve dňa 26.06.2020, Uzn.02-06-2020.

Detail

10.06.2020

Verejná vyhláška-územné rozhodnutie

Stavba "9278-V.H.Kalinka-Lazy-zahustenie TS"

Detail

19.05.2020

Upovedomenie o začatí vodoprávneho konania - Verejná vyhláška

Upovedomenie o začatí vodoprávneho konania a nariadenie ústneho pojednávania - Verejná vyhláška

Detail

A picture