Obsah

Vitajte na webstránke obce V. H. Kalinka
 

obec

Kontakty

Starosta mobil: 0915 819075
   
Ekonómka: 045/ 540 25 58
Matrika: 045/ 540 25 58
E-mail: obecvhk@celeritas.sk
Adresa:

Vígľašská Huta - Kalinka 73

962 25  Slatinské Lazy

IČO:

00320391

IBAN: SK73 0200 0000 0000 0662 4412

Správy

12.05.2021

Zaburinenie pozemkov - upozornenie.

povinnosť riadnej starostlivosti o poľnohospodársku pôdu

Detail

31.03.2021

Zápis prvákov v ZŠ Slatinské Lazy

Zápis prvákov-ZŠ Slatinské Lazy

Detail

29.03.2021

Elektronické sčítanie obyvateľov

TS_ESO_22_3_2021

Detail

17.03.2021

Rozpočet na rok 2021

Rozpočet na rok 2021 a viacročný rozpočet na roky 2022-2023, schválený na OZ dňa 16.03.2021 uzn. č. 06-03-2021.

Detail

A picture