Obsah


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
18.01.2023

Kúpna zmluva so súčasným zriadením vecného bremena

Kúpna Zmluva Vrt Dolná Huta

631,00 EUR

Predávajúci podľa zmluvy

Obec Vígľašská Huta Kalinka

19.12.2022

Žiadosť o zmenu + Dodatok 1 k Zmluve o bežnom účte na vyplatenie podpory (dotačný účet ) číslo Sk 83 3000 0000 0000 0029 8310

Úverová zmluva č. 346896-2022

39 287,50 EUR

Obec Vígľašská Huta Kalinka

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

19.12.2022

Žiadosť+zmluva o BÚ (DÚ) Zmluva o bežnom účte na vyplatenie podpory (dotačný účet) číslo SK83 3000 0000 0000 0029 8310

Úverová zmluva č. 346896-2022

39 287,50 EUR

Obec Vígľašská Huta Kalinka

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

19.12.2022

Zmluva o zriedení záložného práva k pohľadávke z účtu 34689-2022

Zmluva o zriedení záložného práva k pohľadávke z ú

39 287,50 EUR

Obec Vígľašská Huta Kalinka

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

19.12.2022

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.346896-2022

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.346896

39 287,50 EUR

Obec Vígľašská Huta Kalinka

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

19.12.2022

Úverová zmluva č. 346896-2022

Úverová zmluva č. 346896-2022

39 287,50 EUR

Obec Vígľašská Huta Kalinka

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

25.03.2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku.

Zmluva č. 1/75/2022

100,92 EUR jedensto euro deväťdesiatdva centov

Diakovnické sociálne centrum Élim

Obec Vígľašská Huta Kalinka

08.02.2022

Darovacia zmluva

36/2022

nula

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Obec Vígľašská Huta Kalinka

25.01.2022

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu.

31/22

10,00 EUR desať euro

EKOBAM s.r.o.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

25.01.2022

Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služby pri zmere a odvoze odpadu

Dohoda

Neuvedené

EKOBAM s.r.o.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

24.01.2022

Príloha č. 1 k Zmluve o vývoze odpadu VOK č. 15017/21

Príloha č.1 k Zmluve o vývoze odpadu VOK č. 15 017

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

24.01.2022

Dodatok k Zmluve o vývoze veľkoobjemovými kontajnermi č. 15 017/21

Dodatok k zmluve o vývoze odpadu veľkoobjemovými k

0,00 EUR

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

24.01.2022

Dodatok k zmluve o vývoze komunálneho odpadu

Dodatok k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu

0,00 EUR

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

24.01.2022

Dodatok č. 11 k Zmluve o vývoze triedeného odpadu

Dodatok č.11 k zmluve o vývoze triedeného odpadu

0,00 EUR

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

17.01.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

309070Y679

41 355,26 EUR štyridsaťjeden tisíc tristopäťdesiatpäť euro 26 centov

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Vígľašská Huta Kalinka

04.01.2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Dodatok č. 1

880,00 EUR osemsto osemdesiat

Ecopora s.r.o.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

07.12.2021

Dohoda

21/33/012/35

Neuvedené

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny,

Obec Vígľašská Huta Kalinka

17.09.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2021

30,00 EUR tridsať

Zuzana Gordošová

Obec Vígľašská Huta Kalinka

13.09.2021

Zmluva o dodávateľsko-odberateľských vzťahoch

01/2021

Neuvedené

Penam Slovakia, a.s.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

13.09.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

748,20 EUR

Pavel Michna a manželka

Obec Vígľašská Huta Kalinka

06.09.2021

Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Vígľašská Huta-Kalinka

Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejný

14 946,00 EUR

NetSpace s.r.o.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

03.09.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

Neuvedené

VEMAC TRADE & GASTRO s.r.o.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

02.09.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

0,00 EUR

Limas s.r.o.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

20.08.2021

Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov

Zmluva so sprostredkovateľom.

0,00 EUR

Remek s.r.o.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

20.07.2021

Kúpno - predajná rámcová zmluva o kúpe a predaji tovaru

Kúpno predajná zmluva

0,00 EUR

Qualited s.r.o.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

A picture