Obsah


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.01.2019

Dodatok č.9 k zmluve o vývoze triedeného odpadu

Dodatok č.9

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

21.01.2019

Dodatok k Zluve o komunálnom odpade

Dodatok k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

21.01.2019

Zmluva o poskytnutí služieb

SKP19/01/119

9,00 EUR

Obec Vígľašská Huta Kalinka

Komensky, s.r.o.

17.01.2019

Kolektívna zmluva

1

Neuvedené

Základná organizácia SLOVES pri Obecnom úrade Zvolenská Slatina

Obec Vígľašská Huta Kalinka

11.12.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

650,00 EUR

Obec Vígľašská Huta Kalinka

Jozef Povaľač

21.11.2018

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

600,00 EUR Šesťsto euro

Obec Vígľašská Huta Kalinka

Ing. Milena Korcová

17.10.2018

Zmluva o zriadení bežného účtu na vyplatenie podpory

Zmluva o zriadení bežného účtu

Neuvedené

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

17.10.2018

Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu

298265-2018

Neuvedené

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

17.10.2018

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke

Dohoda 298265-2018

Neuvedené

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

17.10.2018

Úverová zmluva

298265-2018

99 116,42 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

03.10.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

960,00 EUR

RURAL SK, s.r.o.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

10.09.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

250,00 EUR

Ján Babiak

Obec Vígľašská Huta Kalinka

10.09.2018

Dodatok č. 8

Dodatok č. 8

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

20.08.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo 09/GL/2017

960,00 EUR

GL PLUS s.r.o.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

20.08.2018

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1

Neuvedené

TECHenergo, s.r.o.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

20.08.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

98 755,37 EUR

TECHenergo, s.r.o.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

20.07.2018

Zmluva o dodaní služieb

01/2018 - Les

14,00 EUR Dohodou

Miroslav Veselý

Obec Vígľašská Huta Kalinka

26.06.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

380,00 EUR

Jarmila Schlosárová

Obec Vígľašská Huta Kalinka

31.05.2018

Zmluva na zabezpečenie zodpovednej osoby

Zmluva na zabezpečenie zodpovednej osoby

30,00 EUR

no-one, s.r.o.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

20.04.2018

Zmluva o zabezpečení systému združ. naskladania s odpadmi

Zmluva - separovaný zber

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

31.01.2018

Príloha č. 1 k zmluve o vývoze KO veľkoobjemovými kontajnermi

Príloha č. 1 k zmluve o vývoze KO veľkoobjemovými

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

31.01.2018

Dodatok k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu

Dodatok k Zmluve o vývoze komuálneho odpadu

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

31.01.2018

Dodatok č. 7 k zmluve o vývoze triedeného odpadu

Dodatok č. 7

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

11.01.2018

Zmluva o poskytovaní služby

Zmluva o poskytovaní služby

228,00 EUR

URBITECH s.r.o.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

07.12.2017

Kúpnopredajná zmluva

Kúpnopredajná zmluva

3 800,00 EUR

Obec Vígľašská Huta Kalinka

Milan Tisoň

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

A picture