Obsah

Správy

prvá
z 4
posledná

Oznámenie o strategickom dokumente - príloha

Oznámenie o strategickom dokumente "Zelený kraj- stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického kraja" celý text

ostatné | 6. 12. 2021 | Autor: Správce Webu

Zelený kraj-stratégia enviromentálnej politiky BBSK "Envirostratégia BBSK"

Oznámenie o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 6. 12. 2021 | Autor: Správce Webu

Výpis z uznesenia č. 05-08-2021

schválenie zámeru na prevod vlastníctva majetku obce celý text

ostatné | 22. 9. 2021 | Autor: Správce Webu

Uznesenie č. 04-08-2021

schválenie zámeru na prevod vlastníctva majetku obce celý text

ostatné | 22. 9. 2021 | Autor: Správce Webu

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu "Program hospod. a sociáln. rozvoja BBSK.

Pripomienky k určenému rozsahu hodnotenia strategického dokumentu. celý text

ostatné | 6. 9. 2021 | Autor: Správce Webu

Zmena rozpočtu

Schválená zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 01/2021. celý text

ostatné | 25. 8. 2021 | Autor: Správce Webu

Územný plán BBSK, Zmeny a doplnky č. 5/2020 - Oznámenie o strategickom dokumente.

oznámenie o strategickom dokumente celý text

ostatné | 13. 8. 2021 | Autor: Správce Webu

Návrh na zmenu rozpočtu

Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.1/2021. celý text

ostatné | 4. 8. 2021 | Autor: Správce Webu

TS_ESO_25.5.2021

Tlačová správa ESO z 25.05.2021 celý text

ostatné | 27. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o PHSR BBSK na roky 2022 - 2030

PHSR Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022-2030 - Oznámenie celý text

ostatné | 27. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Výberové konanie

Výberové konanie na pracovnú pozíciu "odborný asistent" celý text

ostatné | 25. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Prvý týždeň asistovaného sčítania na Slovensku.

Tlačová správa po prvom týždni asistovaného sčítania. celý text

ostatné | 17. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Zaburinenie pozemkov - upozornenie.

povinnosť riadnej starostlivosti o poľnohospodársku pôdu celý text

ostatné | 12. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie predsedu ŠÚ SR o začatí dosčítavania na zabezp. asist. sčítania

č. 10900-2172/2021 z 21.4.2021 celý text

ostatné | 23. 4. 2021 | Autor: Správce Webu

Zápis prvákov v ZŠ Slatinské Lazy

Zápis prvákov-ZŠ Slatinské Lazy celý text

ostatné | 31. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Elektronické sčítanie obyvateľov

TS_ESO_22_3_2021 celý text

ostatné | 29. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Rozpočet na rok 2021

Rozpočet na rok 2021 a viacročný rozpočet na roky 2022-2023, schválený na OZ dňa 16.03.2021 uzn. č. 06-03-2021. celý text

ostatné | 17. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Záverečný účet - schválený

Schválený dňa 16.03.2021 uzn č. 04-03-2021. celý text

ostatné | 17. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

zasadnutie OZ

16.03.2021 o 17.00 hod. celý text

ostatné | 10. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Sčítanie obyvateľov

tlačová správa celý text

ostatné | 3. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Návrh VZN č. 01/2021 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení

Návrh VZN č. 01/2021 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľ je obec Vígľašská Huta Kalinka. celý text

ostatné | 1. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Návrh rozpočtu na roky 2021-2023

Celkový prehľad položiek v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu na roky 2021-2023. celý text

ostatné | 1. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Návrh Záverečného účtu 2020

Prehľad o celoročnom hospodárení obce. celý text

ostatné | 1. 3. 2021 | Autor: Správce Webu

Miera vytriedeného komunálneho odpadu

Za rok 2020 celý text

ostatné | 24. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Tlačová správa k ESO

tlačová správa celý text

ostatné | 24. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška, stavebné povolenie

Stavba"9278-V.H.Kalinka-Lazy-zahustenie TS" celý text

ostatné | 1. 2. 2021 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva 15.12.2020

Zasadnutie OZ obce V. H. Kalinka celý text

ostatné | 11. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Návrh VZN č. 04/2020

Návrh VZN č.04/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi celý text

ostatné | 2. 12. 2020 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška-oznámenie o začatí stavebného konania

Začatie stav. konania-stavba "9278-V.H.Kalinka-Lazy-zahustenie TS" celý text

ostatné | 30. 11. 2020 | Autor: Správce Webu
prvá
z 4
posledná

A picture