Obsah


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
14.07.2023

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

IROP-PO9-SC91-2023-108

46 800,00 EUR

Ministerstvo financií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Obec Vígľašská Huta Kalinka

03.02.2023

Zmluva o odchyte a umiestnení túlavých a zabehnutých zvierat do útulku.

zmluva

408,00 EUR

pefima s.r.o.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

31.01.2023

Zamestnávateľská zmluva

00320391BB1678

Neuvedené

NN Tatry - Sympatia,d.d.s.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

18.01.2023

Kúpna zmluva so súčasným zriadením vecného bremena

Kúpna Zmluva Vrt Dolná Huta

631,00 EUR

Predávajúci podľa zmluvy

Obec Vígľašská Huta Kalinka

19.12.2022

Žiadosť o zmenu + Dodatok 1 k Zmluve o bežnom účte na vyplatenie podpory (dotačný účet ) číslo Sk 83 3000 0000 0000 0029 8310

Úverová zmluva č. 346896-2022

39 287,50 EUR

Obec Vígľašská Huta Kalinka

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

19.12.2022

Žiadosť+zmluva o BÚ (DÚ) Zmluva o bežnom účte na vyplatenie podpory (dotačný účet) číslo SK83 3000 0000 0000 0029 8310

Úverová zmluva č. 346896-2022

39 287,50 EUR

Obec Vígľašská Huta Kalinka

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

19.12.2022

Zmluva o zriedení záložného práva k pohľadávke z účtu 34689-2022

Zmluva o zriedení záložného práva k pohľadávke z ú

39 287,50 EUR

Obec Vígľašská Huta Kalinka

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

19.12.2022

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.346896-2022

Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.346896

39 287,50 EUR

Obec Vígľašská Huta Kalinka

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

19.12.2022

Úverová zmluva č. 346896-2022

Úverová zmluva č. 346896-2022

39 287,50 EUR

Obec Vígľašská Huta Kalinka

Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.

25.03.2022

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku.

Zmluva č. 1/75/2022

100,92 EUR jedensto euro deväťdesiatdva centov

Diakovnické sociálne centrum Élim

Obec Vígľašská Huta Kalinka

08.02.2022

Darovacia zmluva

36/2022

nula

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Obec Vígľašská Huta Kalinka

25.01.2022

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu.

31/22

10,00 EUR desať euro

EKOBAM s.r.o.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

25.01.2022

Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služby pri zmere a odvoze odpadu

Dohoda

Neuvedené

EKOBAM s.r.o.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

24.01.2022

Príloha č. 1 k Zmluve o vývoze odpadu VOK č. 15017/21

Príloha č.1 k Zmluve o vývoze odpadu VOK č. 15 017

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

24.01.2022

Dodatok k Zmluve o vývoze veľkoobjemovými kontajnermi č. 15 017/21

Dodatok k zmluve o vývoze odpadu veľkoobjemovými k

0,00 EUR

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

24.01.2022

Dodatok k zmluve o vývoze komunálneho odpadu

Dodatok k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu

0,00 EUR

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

24.01.2022

Dodatok č. 11 k Zmluve o vývoze triedeného odpadu

Dodatok č.11 k zmluve o vývoze triedeného odpadu

0,00 EUR

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

17.01.2022

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

309070Y679

41 355,26 EUR štyridsaťjeden tisíc tristopäťdesiatpäť euro 26 centov

Pôdohospodárska platobná agentúra

Obec Vígľašská Huta Kalinka

04.01.2022

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Dodatok č. 1

880,00 EUR osemsto osemdesiat

Ecopora s.r.o.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

07.12.2021

Dohoda

21/33/012/35

Neuvedené

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny,

Obec Vígľašská Huta Kalinka

17.09.2021

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2021

30,00 EUR tridsať

Zuzana Gordošová

Obec Vígľašská Huta Kalinka

13.09.2021

Zmluva o dodávateľsko-odberateľských vzťahoch

01/2021

Neuvedené

Penam Slovakia, a.s.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

13.09.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

748,20 EUR

Pavel Michna a manželka

Obec Vígľašská Huta Kalinka

06.09.2021

Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci obce Vígľašská Huta-Kalinka

Dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejný

14 946,00 EUR

NetSpace s.r.o.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

03.09.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

Neuvedené

VEMAC TRADE & GASTRO s.r.o.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

A picture