Obsah

Kontakt na zodpovednú osobu na ochranu osobných údajov:

. No-one, s. r. o.

. IČO: 47 519 029

. Sídlo: Frankovská 1/F, 831 01 Bratislava

. Telefón:+421 905 701050

. E-mail: gdpr@no-one.sk

 

Ing. Ivan Sivok - hlavný kontrolór obce

 

Anna  Tuhárska,(matrika, mzdy, evidencia obyvateľstva, personalistika)

Telefón:  045/540 25 58

 E-mail:    obecvhk@celeritas.sk

 

Bc.  Anna  Gondová ( vedenie účtovníctva obce, pokladňa, fakturácia, dane z nehnuteľností, poplatky za domový odpad a vodu, dotácie, ostatná hosp. činnosť v obci)

Telefón:  045/540 25 58

 E-mail:  gondova.ocu@gmail.com

 

 
   
   
   
   
   


 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

A picture