Obsah

daňové priznanie dani z nehnuteľností  - tu k stiahnutiu

Potvrdenie o podaní DP - ipdf-vzor-potvrdenie-o-podan--priznania-k-dani-z-nehnute-nosti-1024.pdf (27.17 kB)


Potvrdenie o návšteve školy - k prídavkom na dieťa
 

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - tu ku stiahnutiu

Čestné prehlásenie - Cestne_vyhlasenie.pdf

Splnomocnenie k prepisu auta -  Splnomocnenie_k_prepisu_auta.pdf

Splnomocnenie na zastupovanie -  Splnomocnenie_na_zastupovanie.pdf

Splnomocnenie -  Splnomocnenie.pdf

žiadosť o vydanie rybárskeho lístka -  Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka.rtf


 


  
 

 


 

A picture