Obsah

Verejné obstarávanie

       Zákazky zadávané v zmysle § 9 ods. 9

Dátum zverejnenia  Predmet zákazky Termín predkladania ponúk  Prílohy
10.07.2014 Vloženie nového vodovodného potrubia do starého potrubia do 20.07.2014 Príloha 1
14.04.2014 Náter strechy domu smútku a časti kultúrneho domu do 31.05.2014 Príloha 1
14.04.2014 Izolácia a oddrenážovanie severnej strany základov kultúrneho domu do 31.05.2014 Príloha 1
       

       Podlimitné zákazky 

Dátum zverejnenia  Predmet zákazky Číslo vestníka VO Informácie a dokumenty podľa § 49a
       
       
       

       Nadlimitné zákazky

Dátum zverejnenia  Predmet zákazky Číslo vestníka VO Informácie a dokumenty podľa § 49a
       
       
       
A picture