Obsah

Revitalizácia historických zvoničiek

  

EnviroFond_logo_na_web_238x150_s_popisom.jpglogo prog.obnovy dediny.jpg


 


 

Názov projektu:
 

„Revitalizácia historických zvoničiek“
 

Zrealizovala: Obec Vígľašská Huta Kalinka, č. 73, 962 25 Vígľašská Huta Kalinka
Termín realizácie: 07/2017 – 10/2017
Celkové náklady projektu s DPH:  6190,79 €

Dotácia z Environmentálneho fondu: 5.000,- €

Vlastné prostriedky obce: 1190,79 €

Práce vykonané v rámci projektu sú uvedené v Záverečnej správe o priebehu realizácie projektu:

Záverečná správa

FOTOGALÉRIA:

Zvonička cintorín - pôvodný stavZvonička cintorín - pôvodný stavZvonička cintorín - pôvodný stavNový stav - zvonNová zvonička na cintoríneNová zvonička na cintoríne
Zvonička Mišúrovci_Pôvodný stavZvonička Mišúrovci_Pôvodný stavZvonička Mišúrovci_Pôvodný stavZvonička Mišúrovci_Nový stav stavZvonička Mišúrovci_Nový stav


 

A picture