Obsah

Tlačivá na stiahnutie

 


Tlačivo na zníženie či odpustenie poplatkov za odpady alebo daní z nehnuteľností 

žiadosť  - k stiahnutiu


 


OZNAM 

Obec je povinná podľa § 81 ods. 7 písm. j) zákona č. 79/2015 Z. z. zverejňovať na svojom webovom sídle údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania* podľa osobitného predpisu za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. mája príslušného kalendárneho roka.


štaistika za komunálny odpad 2023 Typ: PDF dokument, Velkosť: 4.24 MB

Oznámenie o vytriedenosti  odpadov za rok 2023tu ku stiahnutiu Typ: PDF dokument, Velkosť: 152.31 kB

cb


 

xxx

Štatistika za rok 2022 - štatistika KO 2022.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 116.54 kB


Oznámenie o úrovni vytriedeného odpadu 2021 (254.4 kB)xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

A picture