Obsah


Pozemkové spoločenstvo KramárskaZmluva o poz. spoločenstve KRAMÁRSKA - STANOVY (2).pdf (2.38 MB)

Zápis do registra PS_zmena názvu a sídla Poz. spoloč. Kramárska.pdf (673.02 kB)

Detail pozemkového spoločenstva KRAMÁRSKA od r. 2019.pdf (85.72 kB)

LV 536 VHKalinka - PS Kramárska.pdf (223.86 kB)

LV 1475 VHKalinka- PS Kramárska.pdf (220.46 kB)

Uznesenie z čl. schôdze PS KRAMÁRSKA zo dňa 27.9.2020.pdf (259.92 kB)

 


Kontakty na p. Bančákovú - anna.bancakova@gmail.com


Odpredaj pozemkov aktuálne 2020 - Tu ku stiahnutiu


Pozvánka a zápisnica Kramárska (948.06 kB) PozvánkaZápisnica


x


xZoznam spoluvlastníkov PS Kramárska, ktorí ponúkajú svoje spoluvlastnícke podiely na odpredaj

 

B Spoluvlastník

 

21 MALIŠOVÁ Emília (r.Ďurišová), Bukovina č.255, 96601 Bzenica

Dátum narodenia: 

Spoluvlastnícky podiel: 3/2736

 

 

35 BANDURIČ Pavol r. Bandurič, Križinova 12, Košice - Krásna, SR

Dátum narodenia: 

Spoluvlastnícky podiel: 2/1041

 

 

73 PAULENDA Josef (r.Paulenda), Květná č.619, 56971 Květná

Dátum narodenia: 

Spoluvlastnícky podiel: 1/347

 

74 PAULENDA Jaroslav (r.Paulenda), Květná Nová Hora č.836, 56971 

Květná

Dátum narodenia:

Spoluvlastnícky podiel: 1/347

 

487 KMEŤKOVÁ Anna (r.Výbohová), Prachatická 2235/27, 96001 Zvolen

Dátum narodenia: 

Spoluvlastnícky podiel: 1/13880

 

488 KMEŤKOVÁ Anna (r.Výbohová), Prachatická 2235/27, 96001 Zvolen

Dátum narodenia: 

Spoluvlastnícky podiel: 3/6940

 

540 Šmál Vladimír r. Šmál, Mgr., Na Graniari 6116/53, Banská Bystrica

Dátum narodenia:

Spoluvlastnícky podiel: 13/33312

 

541 Šmál Miroslav r. Šmál, Ing., PhD, Na Graniari 61146/53, Banská Bystrica

Dátum narodenia: 

Spoluvlastnícky podiel: 13/33312

 

 

 

55 VÝBOH Jozef (r.Výboh), Strážska cesta č..25, 96001 ZVOLEN

Dátum narodenia: 

Spoluvlastnícky podiel: 32/37476

 

 

14 ŽITNIAKOVÁ Slávka, 4. 91, 96226 Vígľašská Huta-Kalinka

Dátum narodenia: 

Spoluvlastnícky podiel: 4/3123

 

 

228 OSTROLUCKÝ Ján r. Ostrolucký, Sládkovičova 566/55,

Zvolenská Slatina

Dátum narodenia: 

Spoluvlastnícky podiel: 2/1041

 

 

 

 

 

A picture