Obsah

 

 

 

  • Predpis o vnútornom systéme preverovania oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. v znení zákona č. 189/2023 Z. z. - tu ku stiahnutiu 

 

A picture