ObsahRozpočet obce sa riadi:

Zákonom č. 583/2004 Z. z. Zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov


 

Rozpočet obce a zmeny rozpočtu na rok 2024

Rozpočet:

Rozpočet obce Vígľašská Huta Kalinka na rok 2024 bol schválený dňa 27.02.2024 uznesením č.15-02-2024 a viacročný rozpočet na roky 2025-2026 bol vzatý na vedomie uznesením č.15-02-2024

Schválený rozpočet: tu ku stiahnutiu Typ: PDF dokument, Velkosť: 230.33 kB

 Rozpočet obce a zmeny rozpočtu na rok 2023

Rozpočet:

Rozpočet obce Vígľašská Huta Kalinka na rok 2023 bol schválený dňa 10.3.2023 uznesením č.13-03-2023 a viacročný rozpočet bol vzatý na vedomie uznesením č.13-03-2023.

Schválený rozpočet:tu na stiahnutie (240.91 kB)

 

Správy o plnení rozpočtu

Zmena rozpočtu:

Rozpočtové opatrenie č. 01/2023 - schválená zmena rozpočtu 1. rozpočtovím opatrením (586.78 kB)

 


Rozpočet obce a zmeny rozpočtu na rok 2022

Rozpočet:

Rozpočet obce Vígľašská Huta Kalinka na rok 2022 bol schválený dňa 29.03.2022 uznesením č.09-03-2022 a viacročný rozpočet bol vzatý na vedomie uznesením č.09-03-2022.

Schválený rozpočet: - Rozpočet na rok 2022 a viacročný rozpočet na roky 2023-2024.pdf (145.43 kB)rozpočet na rok 2022, návrh 2023,2024.pdf (105.99 kB)

 

Správy o plnení rozpočtu

Zmena rozpočtu:

Rozpočtové opatrenie č. 01/2022 - Zmena rozpočtu č. 012022 

 


Rozpočet obce a zmeny rozpočtu na rok 2021

Rozpočet:

Rozpočet obce Vígľašská Huta Kalinka na rok 2020 bol schválený dňa 16.03.2021 uznesením č.06-03-2021 a viacročný rozpočet bol vzatý na vedomie uznesením č. 06-03-2021 na roky  2022-2023 dňa 16.03.2021 - Schválený rozpočet na rok 2021 - Opis celého rozpočtu podľa položiek na rok 2021

Správy o plnení rozpočtu

                                          plnenie rozpočtu z RISSAM k 31.12.2021.pdf (1.39 MB)

                                          Rozpočtové príjmy k 31.12.2021.pdf (69.89 kB)

                                          Rozpočtové výdavky k 31.12.2021.pdf (78.04 kB)

Zmena rozpočtu:

Rozpočtové opatrenie č. 01/2021 - Zmena rozpočtu č.12021.pdf (147.26 kB)

 


Rozpočet obce a zmeny rozpočtu na rok 2020

Rozpočet:

Rozpočet obce Vígľašská Huta Kalinka na rok 2020 bol schválený dňa 06.03.2020 uznesením č.06-03-2020 a viacročný rozpočet bol vzatý na vedomie uznesením č. 05-03-2020 na roky  2021-2022 dňa 06.03.2020 - schválený rozpočet na rok 2020

Správy o plnení rozpočtu

     -                                - Plnenie rozpočtu - sumárna zostava príjmy a výdavky , výstupy z výkazov v RISSAM

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozpočet obce a zmeny rozpočtu na rok 2019

Rozpočet:

Schválený rozpočet obce Vígľašská Huta Kalinka na rok 2019 a viacročný rozpočet na roky  2019-2021 - tu ku stiahnutiu

Správy o plnení rozpočtu

                                         pl. bežné príjmy k 30.06.2019.pdf (90.71 kB)

                                         pl. celkové príjmy k 30.06.2019.pdf (92.92 kB)

                                         pl. kapitálové príjmy k 30.06.2019.pdf (44.17 kB)

                                         plnenie rozpočtu k 30.06.2019- výdavky.pdf (666.26 kB)

                                         plnenie kap. výdavkov k 30.06.2019.pdf (46.95 kB)

                                         pl. výdavkové FO k 30.06.2019.pdf (48.13 kB)

 

Zmena rozpočtu:

Rozpočtové opatrenie č.01/2019: Tu k stiahnutiu        

 


Rozpočet obce a zmeny rozpočtu na rok 2018

Rozpočet:

Schválený rozpočet obce Vígľašská Huta Kalinka na rok 2018 a viacročný rozpočet na roky 2018-2020 - tu ku stiahnutiu

Zmena rozpočtu:
Rozpočtové opatrenie č.01/2018Zmena č. 1 rozpočtov. opatr.- tu ku stiahnutiu

Správy o plnení rozpočtu

                                                 


Rozpočet obce a zmeny rozpočtu na rok 2017

Rozpočet obce, ako základný nástroj finančného hospodárenia, vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Pre r. 2017 a viacročný rozpočet pre roky 2017-2019 bol schválený OZ dňa 03.03.2017 pod Uznesením č. 05-03-2017.

Rozpočet:

Rozpočet obce Vígľašská Huta Kalinka na rok 2017. - tu ku stiahnutiu


Zmena rozpočtu:
Rozpočtové opatrenie č.01/2017tu ku stiahnutiu


Správy o plnení rozpočtu:  Za I. polrok 2017 -  tu ku stiahnutiu

                                                        Za II. polrok 2017 - tu ku stiahnutiu

 Rozpočet obce a zmeny rozpočtu na rok 2016


Rozpočet obce, ako základný nástroj finančného hospodárenia, vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Pre r. 2016 bol schválený OZ dňa 26.02.2016.

 
Rozpočet:
Schválený rozpočet obce V.H.Kalinka na rok 2016 - tu ku stiahnutiuZmena rozpočtu:
Rozpočtové opatrenie č.01/2016   -  Textová časť zmeny rozpočtu

                                                                       - Tabuľková časť rozpočtu - zmenaSprávy o plnení rozpočtu:
Správa o plnení rozpočtu obce za I. polrok 2016 - tu ku stiahnutiu

Správa o plnení rozpočtu obce za II. polrok 2016 - tu ku stiahnutiu

 
 


 

A picture