Obsah

 

  • Na základe doposiaľ zozbieraných podnetov cestujúcej verejnosti sme pripravili prehľadnú brožúrku, ktorá odpovedá na najčastejšie otázky a popisuje najbežnejšie situácie, s ktorými sa cestujúci stretávajú. V prípade, ak by ste mali záujem zverejniť ju na webovej stránke obce, vašich sociálnych sieťach, prípadne aj distribuovať vytlačenú vašim občanom, posielame link na jej online verziu: https://idsbbsk.sk/wp-content/uploads/2024/04/IDS_online-brozura.pdf


 

A picture