Obsah

ROK 2021

  • Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Vígľašská Huta Kalinka - tu ku stiahnutiu 

 


ROK 2020

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________

ROK 2019

 

 

 


ROK 2018

 


ROK 2017


 ROK 2015


ROK 2014


ROK 2013


ROK 2012


ROK 2011

A picture