Obsah


 

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
10.09.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

250,00 EUR

Ján Babiak

Obec Vígľašská Huta Kalinka

10.09.2018

Dodatok č. 8

Dodatok č. 8

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

20.08.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo 09/GL/2017

960,00 EUR

GL PLUS s.r.o.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

20.08.2018

Dodatok č. 1

Dodatok č. 1

Neuvedené

TECHenergo, s.r.o.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

20.08.2018

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

98 755,37 EUR

TECHenergo, s.r.o.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

20.07.2018

Zmluva o dodaní služieb

01/2018 - Les

14,00 EUR Dohodou

Miroslav Veselý

Obec Vígľašská Huta Kalinka

26.06.2018

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

380,00 EUR

Jarmila Schlosárová

Obec Vígľašská Huta Kalinka

31.05.2018

Zmluva na zabezpečenie zodpovednej osoby

Zmluva na zabezpečenie zodpovednej osoby

30,00 EUR

no-one, s.r.o.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

20.04.2018

Zmluva o zabezpečení systému združ. naskladania s odpadmi

Zmluva - separovaný zber

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

31.01.2018

Príloha č. 1 k zmluve o vývoze KO veľkoobjemovými kontajnermi

Príloha č. 1 k zmluve o vývoze KO veľkoobjemovými

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

31.01.2018

Dodatok k Zmluve o vývoze komunálneho odpadu

Dodatok k Zmluve o vývoze komuálneho odpadu

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

31.01.2018

Dodatok č. 7 k zmluve o vývoze triedeného odpadu

Dodatok č. 7

Neuvedené

Marius Pedersen a.s.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

11.01.2018

Zmluva o poskytovaní služby

Zmluva o poskytovaní služby

228,00 EUR

URBITECH s.r.o.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

07.12.2017

Kúpnopredajná zmluva

Kúpnopredajná zmluva

3 800,00 EUR

Obec Vígľašská Huta Kalinka

Milan Tisoň

15.11.2017

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

360,00 EUR

Ľubomír Schlosár

Obec Vígľašská Huta Kalinka

07.11.2017

Zmluva na vykonávanie činností

Zmluva na vykonávanie činností

300,00 EUR

MVL Štefánek, s.r.o.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

05.10.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo 119-17

960,38 EUR

HERDA spol. s r.o.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

05.10.2017

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo 118-17

6 106,86 EUR

HERDA spol. s r.o.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

23.08.2017

Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distručnej sústavy

4300074498

neuvedená

SSE - Distribúcia, Žilina

Obec Vígľašská Huta Kalinka

26.07.2017

Revitalizácia historických zvoničiek

147/POD-46/17

5 746,49 EUR

Obec Vígľašská Huta Kalinka

Slovenská agentúra ŽP

09.06.2017

Kúpna zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich

Kúpna zmluva

nie je uvedená

Valman, s.r.o.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

30.05.2017

Zmluva o dielo

8451451/17

4 998,80 EUR

UNIOS s.r.o.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

07.03.2017

MiniDCOM

ZLP-2016-1240-miniDCOM+

Nula

Obec Vígľašská Huta Kalinka

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

06.12.2016

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1120263

Zmluva o združenej dodávke elektriny

44,40 EUR

Energie2, a.s.

Obec Vígľašská Huta Kalinka

20.10.2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov 01/2016

Zmluva o nájme nebytových priestorov

25,00 EUR

Obec Vígľašská Huta Kalinka

Martin Chovanec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

A picture