Obsah

Ustanovujúce zasadnutie OZ 2018

December 2018, kultúrny dom V.H.Kalinka.


A picture