Obsah

 

OZNAM

 

Prevádzka MŠ počas letných prázdnin:

 

1.07.2019 - 19.07. 2019- MŠ otvorená
22.07.2019- 30.08.2019- Mš zatvorená
19.8.2019- nástup nepedagogických pracovníkov
26.8.2019- 30.8.2019- nástup pedagogických pracovníkov

2.9.2019- MŠ otvorená - Nový školský rok 2019/2020 

 

A picture