Obsah

 

Materská škola Vígľašská Huta-Kalinka

asa
MŠ je jednotriedna - kapacita je  22 detí

Prevádzka MŠ :  od  6.30 hod. do 16.15 hod.

Adresa: V.H.Kalinka  č. 13, 962 25 Slatinské Lazy

Tel: 045/ 53 93 308


Zriaďovateľom MŠ je obec V.H.Kalinka. Nachádza v strede obce v tichom prostredí obkolesená zeleňou. MŠ navštevujú nielen deti z V.H.Kalinky, ale aj zo susedných obcí.

Na dvore sú zabudované preliezky, kolotoč, nové pieskovisko a šmýkačka. V blízkosti MŠ sa nachádza multifunkčné ihrisko, ktoré deti využívajú na aktívny pohyb.

Pre deti bola zakúpená aj trampolína. Dvor je priestranný a deti tu majú možnosti aktívneho pohybu v Materskej škole a blízkom okolí.

Trieda je slnečná, dostatočne priestranná s množstvom hračiek a kníh  a s možnosťou využívania digitálnej a počítačovej techniky. Súčasťou MŠ je aj školská stravovňa, kde sa okrem detí  stravujú aj zamestnanci a cudzí stravníci. MŠ bola zaradená do školského mliečneho programu.

Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonávajú riaditeľka MŠ spolu s učiteľkou. Pracujú podľa Školského vzdelávacieho programu, ktorý bol  rozšírený o environmentálnu výchovu, zdravý životný štýl, prvky Montessory pedagogiky. 

Zamestnanci MŠ:

Riaditeľka MŠ: Andrea Tomíková

Učiteľka MŠ: Zárubová Beáta

Učiteľka MŠ: Mgr. Monika Maliniaková

Vedúca ŠJMŠ: Jana Ďurčíková

Kuchárka: Mária Očenášová

Upratovačka : Erika MichnováPočas roka MŠ pripravuje rôzne podujatia:

 Deň úcty k starším
 Vianočné posedenie v spolupráci s rodičmi
 Výstavku ručných prác s rôznou tematikou
 Fašiangový karneval
 Oslavy dňa matiek a otcov
 Pre predškolákov – noc bez rodičov
 Deň detí chceme osláviť športom

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Permoník - nový ŠkVP.pdf (379.15 kB)

Školský popriadok - školský poriadok (512.23 kB)

  

A picture