Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 3
posledná

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Vígľašská Huta Kalinka

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2023 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Vígľašská Huta Kalinka celý text

ostatné | 28. 11. 2022 | Autor: Správce Webu

Ustanovujúce zasadnutie OZ obce V.H.Kalinka

Ustanovujúce zasadnutie OZ obce V.H.Kalinka celý text

ostatné | 24. 11. 2022 | Autor: Správce Webu

Informácia o začatom konaní

výrub ovocného stromu celý text

ostatné | 8. 11. 2022 | Autor: Správce Webu

Rozpočtové opatrenie č. 1

Rozpočtové opatrenie č. 01/2022 celý text

ostatné | 14. 10. 2022 | Autor: Správce Webu

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Vígľašská Huta Kalinka.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Vígľašská Huta Kalinka.
Zmena výšky rodičovského príspevku. celý text

ostatné | 14. 10. 2022 | Autor: Správce Webu

Informácia o začatom správnom konaní.

výrub drevín rastúcich mimo lesných porastov celý text

ostatné | 12. 10. 2022 | Autor: Správce Webu

Návrh na zmenu rozpočtu 2022

Návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1 celý text

ostatné | 20. 9. 2022 | Autor: Správce Webu

Návrh VZN č. 01/2022

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. 01/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školskom zariadení, ktorého zriaďovateľom je obec Vígľašská Huta Kalinka.
Zmena výšky rodičovského príspevku.
celý text

ostatné | 19. 9. 2022 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie zámeru predaja obecných pozemkov - Hudec

Zverejnenie zámeru predaja obecných pozemkov. celý text

ostatné | 17. 8. 2022 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie zámeru predaja obecného pozemku - Martin Michna

Zverejnenie zámeru predaja obecného pozemku celý text

ostatné | 17. 8. 2022 | Autor: Správce Webu

Zverejnenie zámeru predaja - SSD

Zverejnenie zámeru predaja obecných pozemkov - SSD celý text

ostatné | 17. 8. 2022 | Autor: Správce Webu

Schválené Prílohy č. 2,4 a 6 k VZN č. 04/2021

Prílohy 2, 4 a 6 k VZN č. 04/2021 O zásadách hospodárenia s majetkom obce celý text

ostatné | 15. 7. 2022 | Autor: Správce Webu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Zasadnutie obecného zastupiteľstva celý text

ostatné | 10. 7. 2022 | Autor: Správce Webu

Návrh na zmenu Príloh 2, 4 a 6 k VZN č. 04/2021

Zmeny príloh 2, 4 a 6 k VZN 04/2021 O zásadách hospodárenia s majetkom obce. Zmena správcu cintorínov a domu smútku a zmeny v poplatkoch za nájom DS a Kultúrneho domu, zmena poplatkov na chate Lohyňa. celý text

ostatné | 16. 6. 2022 | Autor: Správce Webu

Záverečný účet

Záverečný účet bol schválený Oz dňa 29.3.2022, Uzn. č. 06-03-2022. celý text

ostatné | 31. 3. 2022 | Autor: Správce Webu

Rozpočet na rok 2022 a návrh na roky 2023,2024

Rozpočet na rok 2022, bol schválený OZ dňa 29.3.2022 Uzn. č. 09-03-2022. celý text

ostatné | 31. 3. 2022 | Autor: Správce Webu

Návrh zmeny v zásadách hospodárenia s majetkom obce - cintoríny a dom smútku

Finančná úhrada za poskytované služby spojené s prevádzkou obecného cintorína a domu smútku. celý text

ostatné | 7. 3. 2022 | Autor: Správce Webu

Rozpočet na rok 2022 - Návrh

Návrh rozpočtu na rok 2022 a roky 2023,2024. celý text

ostatné | 3. 3. 2022 | Autor: Správce Webu

Záverečný účet za rok 2021 - Návrh

Zhrnutie hospodárenia obce. celý text

ostatné | 3. 3. 2022 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o začatí správneho konania

Oznámenie o začatí správneho konania celý text

ostatné | 17. 1. 2022 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o strategickom dokumente - príloha

Oznámenie o strategickom dokumente "Zelený kraj- stratégia environmentálnej politiky Banskobystrického kraja" celý text

ostatné | 6. 12. 2021 | Autor: Správce Webu

Zelený kraj-stratégia enviromentálnej politiky BBSK "Envirostratégia BBSK"

Oznámenie o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. celý text

ostatné | 6. 12. 2021 | Autor: Správce Webu

Výpis z uznesenia č. 05-08-2021

schválenie zámeru na prevod vlastníctva majetku obce celý text

ostatné | 22. 9. 2021 | Autor: Správce Webu

Uznesenie č. 04-08-2021

schválenie zámeru na prevod vlastníctva majetku obce celý text

ostatné | 22. 9. 2021 | Autor: Správce Webu

Rozsah hodnotenia strategického dokumentu "Program hospod. a sociáln. rozvoja BBSK.

Pripomienky k určenému rozsahu hodnotenia strategického dokumentu. celý text

ostatné | 6. 9. 2021 | Autor: Správce Webu

Zmena rozpočtu

Schválená zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 01/2021. celý text

ostatné | 25. 8. 2021 | Autor: Správce Webu

Územný plán BBSK, Zmeny a doplnky č. 5/2020 - Oznámenie o strategickom dokumente.

oznámenie o strategickom dokumente celý text

ostatné | 13. 8. 2021 | Autor: Správce Webu

Návrh na zmenu rozpočtu

Návrh na zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.1/2021. celý text

ostatné | 4. 8. 2021 | Autor: Správce Webu

TS_ESO_25.5.2021

Tlačová správa ESO z 25.05.2021 celý text

ostatné | 27. 5. 2021 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o PHSR BBSK na roky 2022 - 2030

PHSR Banskobystrického samosprávneho kraja na roky 2022-2030 - Oznámenie celý text

ostatné | 27. 5. 2021 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 3
posledná

A picture