Obsah

COVID-19

Dôležité a overené informácie o ochorení COVID-19 nájdete aj na webovej stránke:

https://www.korona.gov.sk/


Nemocnica Zelený sen v B.Bystrica sa zaradila medzi veľkokapacitné centrá s očkovaním proti Covid - 19 vakcínou Pfizer. Ak máte viac ako 60 rokov zaregistrujte sa do systéme náhradníci.sk. Do jednotlivých lokalít vyrážajú pracovníci na základe počtu registrovaných.


 

Testovanie na COVID-19 v obci Vígľašská Huta Kalinka

 

Miesto testovania: Kultúrny dom V.H.Kalinka

Termín testovania: Sobota 24.04.2021od 08,00 hod. - 17,00 hod.

(posledný odber o 16,45 hod.)

Rozpis časov testovania podľa častí obce (nie sú záväzné):

1.Od 08,00 – 9,30 hod. - Povaľačovci - /s.č. 126, 127, 130, 134, 138, 139, 140, 159/, Červená voda –/s.č. 142, 146, 148, 149, 151, 155, 156, 157, 157/, Podlysec – /s.č. 164, 172, 173, 178, 187, 271, 194/, Dolná Huta – /s.č. 191, 197, 202, 201, 199, 200, 207, 212/, Podkoreň - /s.č. 114, 115, 116, 119, 121, 324, 30, 31/, Za potokom – /s.č. 75, 86, 87, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 77.

2. Od 09,30 – 10,30 hod. - Slatinské Lazy.

3. Od 10,30 – 11,45 hod. Jama – /s.č. 34, 35, 36, 37, 50, 29, 47, 40, 42, 43, 44, 33/, Horná časť obce – /s.č. 51, 52, 53, 27, 57, 22, 23, 24, 20, 18, 17, 16, 63, 64, 65, 66, 54, 43, 59/, Dolná časť obce, za kostolom, – /s.č. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 323, 78, 79, 80, 82, 84, 11, 68, 99, 100, 101, 97, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 111, 112.


 

Hygienická prestávka 12.00 hod. - 13.00 hod.


 

4.Od 13,00 – 16,45 hod. Lohyňa – /s.č. 250, 249, 248, 246, 247, 245, 243, 242/, Slatinské Lazy, Klokoč, chatári a iní ľudia bez trvalého pobytu v našej obci.


 

Je potrebné si priniesť občiansky preukaz, deti preukaz poistenca!!!


 

Každý, kto sa zúčastní testovania obdrží 1ks respirátora FFP2 zadarmo.

Oznam sa môže priebežne meniť podľa aktuálnym nariadení vlády SR.


Výsledky testovania v našej obci dňa 24.04. 2021:

Počas soboty bolo v našej obci otestovaných 261 ľudí, z toho 0 pozitívnych. 

 


Výsledky testovania v našej obci dňa 10.04. 2021:

Počas soboty bolo v našej obci otestovaných 288 ľudí, z toho 1 pozitívny zo Slatinských Lazov. 


 

Výsledky testovania v našej obci dňa 27.03.2021:

Počas soboty bolo v našej obci otestovaných 289 ľudí, z toho 0 pozitívnych. 


 

Výsledky testovania v našej obci dňa 06.03.2021:

Počas soboty 06.03.2021 bolo v našej obci otestovaných 315 ľudí, z toho 0 pozitívnych. 


Výsledky testovania v našej obci dňa 20.2.2021:

Počas soboty 20.02.2021 bolo v našej obci otestovaných 319 ľudí, z toho 0 pozitívnych.


Vážení spoluobčania, vážení priatelia!

Máme za sebou a ešte pred sebou asi najväčšiu skúšku trpezlivosti a tolerancie, a to celoplošné testovanie na území SR. Chcem sa Vám všetkým poďakovať. Občanom za veľmi slušnú účasť, že boli ohľaduplní, tolerantní, trpezliví a že si našli ten čas, aby sme spoločne urobili niečo, čo možno zachráni ľudské životy.

Táto nevídaná akcia postavila do pozoru aj mojich kolegov a celý úrad, keď sme naozaj za každú chvíľu sa meniacich podmienok museli zorganizovať testovanie. Na celej príprave pracoval celý tím ľudí, aby všetko mohlo prebehnúť bezproblémovo. Či sme to zvládli, to už musíte posúdiť Vy. 

Patrí veľké ďakujem úplne všetkým, ktorí sa spolu podieľali na celej organizácii a priebehu akcie. Ďakujem zdravotníkom (Katke Maliniakovej, Nikolke Michnovej a Kvetke Tučekovej) a administratívnym pracovníkom (Anke Gondovej, Janke Michnovej a Adkovi Gondovi), ktorí sa dobrovoľne vzdali voľných víkendových dní už tri týždne za sebou. Veľká vďaka patrí aj policajtom a zástupcom ozbrojených síl.

Verím, že aj nasledovné testovania, ktoré nás ešte určite čakajú zvládneme spoločne bez problémov.

Starosta obce.


Výsledky testovania v našej obci dňa 6.2.2021:

Otestovaných -  382 ľudí

Počet pozitívnych - 3


Výsledky testovania v našej obci dňa 30.01.2021:

Otestovaných - 329 ľudí

Počet pozitívnych - 4

 


Výsledky testovania v našej obci dňa 23.01.2021:

Otestovaných - 309 ľudí

Počet pozitívnych - 0


Poďakovanie.

Touto cestou sa chcem úprimne poďakovať celému odbernému tímu za obetavosť, nasadenie a príkladné zvládnutie testovania COVID-19 v našej obci dňa 01.11.2020. Poďakovanie patrí aj pracovníčkam OcÚ za prípravu odberného miesta a celú administratívu okolo testovania. A nakoniec sa chcem poďakovať všetkým občanom za zodpovednosť a disciplinovanosť pri testovaní. Potešujúce je, že u nás nebol ani jeden pozitívne testovaný občan.

                                                                                        Ing. Jozef Tuček, starosta obce

 


 

PROPAGAČNÉ MATERÁLY

10 odporúčaní pri COVID-19

 

Čo robiť, ak ste chorý

 

Pomoc sebe a druhým

 

Osoby s vyšším rizikom ochorenia

 

 


Okresný úrad Banská Bystrica oznamuje občanom, že dňom 30.03.2020 zriaďuje infolinku k problematike týkajúcej sa COVID19, ktorá bude prevádzkovaná každý pracovný deň od 8,00 hod. do 20,00 hod.

Telefónne čísla call centra:

0961 699 555

048/4306 555

 


 

A picture