Obsah

NÁVRH VZN 04/2023 obce Vígľašská Huta-Kalinka o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Vígľašská Huta-Kalinka

Typ: ostatné
NÁVRH
Všeobecne záväzné nariadenie
obce Vígľašská Huta-Kalinka č. 04/2023

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Vígľašská Huta-Kalinka

Príloha

Vytvorené: 29. 11. 2023
Posledná aktualizácia: 29. 11. 2023 16:46
Autor: Správce Webu

A picture