Obsah

ROK 2022

Správa nezávislého audítora za rok 2022 -   Správa audítora so závierkou za rok 2022.PDF (24.29 MB)


ROK 2021 

Správa nezávislého audítora za rok 2021 - Správa audítora VHK 2021.PDF (1.39 MB)


Rok 2020


Správa nezávislého audítora - Správa audítora za rok 2020.pdf (1.39 MB) 


Rok 2019 

Správa nezávislého audítora - správa auditora 2019.pdf (213.66 kB)


ROK 2018 

Správa nezávislého audítora - správa audítora .pdf (859.43 kB)


Rok 2017

Audítorská správa za rok 2017 - tu ku stiahnutiu

 


Rok 2016

 Audítorská správa za rok 2016 - tu ku stiahnutiu

 


Rok 2015

Dodatok správy audítorov k súladu výročnej správy s účtovnou uzávierkou 2015 - 

tu  stiahnutiu

Audítorská správa za rok 2015 -  tu ku stiahnutiu


Rok 2014

Audítorská správa za rok 2014 - tu ku stiahnutiu


Rok 2013

Audítorská správa za rok 2013 - tu ku stiahnutiu


Rok 2012

Audítorská správa za rok 2012 - tu ku stiahnutiu


Rok 2011

Audítorská správa za rok 2011 - tu ku stiahnutiu 
  
 

A picture