Obsah

         


                                                    O B E C

                         V Í G Ľ A Š S K Á   H U T A   K A L I N K A

 Vo V.H.Kalinke dňa:  01.02.2024             

 

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov

 

 

         Obec Vígľašská Huta - Kalinka v zmysle ustanovenia § 4 ods. 6 zákona číslo 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona  č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov informuje, že:

 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2023 v obci Vígľašská Huta – Kalinka predstavuje  43,32  % komunálnych odpadov;

 

Sadzba poplatku pre rok 2024 za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemového odpadu na skládku odpadov platná od 01.03.2024 do 28.02.2025 predstavuje 18,- € za tonu uloženého odpadu.             

 

 

Ing. Štefan Fojtík

   starosta obce

 Pravidlá a podmienky zberu triedených odpadovTriedenie odpadu


tu ku stiahnutiu  - Vývoz odpadu 2024

Harmonogram odpadu 2024xxx

leták žlté vrece (654.89 kB) 


xxx


harmonogram zberu odpadu 2023 (656.42 kB)


certifikát_00320391

 

xxx

 

 

harmonogram zberu odpadu 2022

 


 

A picture