Obsah

Tetrapaky

 

sklo - odpad
Tetrapaky sú viacvrstvové tepelne upravované obaly. Recykláciou je z nich možné vyrábať plnohodnotné výrobky (tetrapakové dosky, vratné obaly a pod.).
• Tetrapaky tvoria menej ako 1% hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu.
• Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov a pod.
• Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod.

 

Viac informácií

Ako cestujú tetrapaky


 

Pri separácii obalov z kovu  sledujte recyklačné značky umiestnené na ich povrchu.

feObr. 2. Recyklačné značky – Kovové obaly

Hliník

(ALU)

Najčastejšie sa používa na výrobu nápojových obalov – plechoviek, „mäkkých“ konzerv od paštét a  viečok od jogurtov.

skvarkova

Pred vhodením do kontajnera zmenšite objem plechoviek ich stlačením, pomôžete tým efektívnejšie využívať kapacitu kontajnerov a znižujete náklady na zvoz odpadu. 

Železo

(FE)

Používa sa najmä ako obal v podobe konzerv od rôznych potravín, krmív pre zvieratá.

salco

Do kontajnerov na zber kovových obalov nevhadzujte.

  • kovové obaly od farieb, lepidiel, chemikálií
  • obaly od zubných pást
  • kovové obaly kombinované s iným materiálom


 

Väčšie kusy kovového šrotu a objemné odpady z kovu je vhodnejšie odovzdať na zberný dvor, poprípade počkať na zvoz objemného odpadu, ktorý musí zabezpečiť každá obec minimálne 2 krát do roka.

Nápojové kartóny 

(VKM)

Tieto obaly sa označujú tiež ako viacvrstvové kombinované materiály – VKM. Na obale ich označuje recyklačná značka C/PAP. Nápojové kartóny predstavujú približne 3 % z komunálneho odpadu. Ich recyklácia je zložitá z dôvodu ich zloženia z viacerých vrstiev spojených k sebe. Tieto odpady sa priamo nerecyklujú za účelom získania pôvodnej suroviny, ale materiálovo sa zhodnocujú a vyrába sa z nich stavebný materiál. Najznámejším druhom VKM obalu je TetraPak a PurePak. Separovaný zber týchto odpadov je dobrovoľný a záleží len na samospráve, či bude nápojové obaly zbierať. Ak takýto zber zavedie, sú občania danej obce povinný sa do zberu nápojových obalov zapojiť. Nápojové kartóny sa zvyčajne zbierajú spoločne do žltých kontajnerov na plast. Stretnúť sa môžete aj s ich zberom do osobitných kontajnerov, poprípade so zberom spoločne s papierom. 
 

A picture