Obsah

Plasty

plasty - odpad
Dokážeme si vôbec predstaviť život bez plastov? Veľmi ťažko, z plastov je skoro všetko okolo nás, predovšetkým rôzne obaly (až 80% obalov je z plastov), ale napríklad aj oblečenie. Plasty, niekedy nepresne označované „umelé hmoty“ (tento názov vychádza z pocitu ľudstva, že vyrobilo niečo čo nie je v prírode) sa vyrábajú z ropy – stále však nepoznáme potenciálnu alternatívnu výrobu. Ich (nad)spotreba je podmienená aj životným štýlom, žijeme v „dobe plastov“... (Čo s tým?)

 

• Plasty tvoria 7% hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu.
• Celková ročná produkcia plastov je 280kg/obyv. SR.
• Plasty sa vyrábajú z ropy, ktorá je neobnoviteľným prírodným zdrojom.
• Plasty majú síce relatívne malú hmotnosť, ale veľký objem.
• Plasty je možné recyklovať len obmedzene.
• V prírode sú vďaka svojim vlastnostiam plasty takmer nezničiteľné.
• Z triedených plastov sa vyrábajú rôzne drte, ktoré sa následne opäť spracovávajú.
• Plasty nie je v domácnostiach z hľadiska spracovania nutné umývať ani triediť, ale mali by sme čo najviac zmenšiť ich objem.
• Z PET fliaš nie je nutné oddeľovať etikety a a uzávery a pod.
• Plasty je možné energeticky využiť spaľovaním. Z hľadiska ekonomiky aj ekológie má samozrejme prioritu recyklácia.


 

Pri separácii odpadov z plastov sledujte recyklačné značky umiestnené na výrobkoch.

PELDObr. 2. Recyklačné značky –  plasty.

PET-

polyetyléntereftalát

Využíva sa najčastejšie na výrobu nápojových obalov, obalov od čistiacich prostriedkov, rastlinných olejov.

pet rastlinny olej

Stretnete sa s nimi najmä v podobe fólii, vriec, nákupných tašiek, nádob od čistiacich prostriedkov, jogurtových nápojov, uzáverov od PET fliaš.

HDPE - polyetylén vysokej hustoty, LDPE -  polyetylén nízkej hustoty

tescoObr. 4. Príklad odpadov z HDPE a LDPE plastov.

PP-

polypropylén

Používajú sa na výrobu obalov od sladkostí, téglikov od jogurtov, obalov od kečupu, horčice, obalov od cestovín, rastlinných masiel.

masloObr. 5. Príklad obalov z PP plastov.

PS-polystyrén

Využíva sa najmä ako obalový materiál v rôznych podobách. Stretnúť sa s ním môžete v podobe téglikov od jogurtov a mliečnych výrobkov, termo obalov od jedla, používa sa ako izolačný stavebný materiál, ochranný obalový materiál od elektroniky.

jogurtObr. 6. Príklad obalov z PS plastov.

PVC-polyvinylchlorid

Patrí medzi plasty najviac poškodzujúce životné prostredia. Pri jeho spaľovaní dochádza k uvoľneniu chlóru a karcinogénnych dioxíov. Jeho recyklácia je zložitá a ročne sa v Európe zrecyklujú len 3 % zo všetkého PVC uvedeného na trh. Stretnúť sa s ním môžete v podobe obalov od jogurtových mliek, inštalatérskych trubiek, linolea.

trubkyObr. 7. Príklad výrobkov z PVC plastov.

Odpady z PVC plastov sa vo väčšine miest a obcí neseparujú, informujte sa preto na vašom obecnom/mestskom úrade, ako nakladať s týmto druhom odpadu.

Odpady z PVC nespaľujte, môžete si tým vážne poškodiť zdravie.ohen


  

 

> Čo sú to vlastne plasty a ako sa vyrábajú?

> Čo (ne)patrí do triedených plastov?

> Ako je to s recykláciou?

> Teória v praxi

> Čo konkrétne sa vyrába z recyklovaných plastov?

> Zneškodňovanie plastov spaľovaním?

> Prečo triediť plasty? Odpoveď? Holé fakty

 
 

Čo sú to vlastne plasty a ako sa vyrábajú?

Plasty označujú syntetické alebo polosyntetické polymerizačné produkty, ktoré sú zložené z organických kondenzačných alebo prísadových polymérov. Navyše obsahujú ďalšie látky (tzv. plnidlá) pre zlepšenie vybraných vlastností. Práve variabilita vo vlastnostiach (napr. tepelná tolerancia, tvrdosť alebo odolnosť) v kombinácii so základnou vlastnosťou plastov, s plasticitou, jednotnosťou zloženia a relatívne nízkou hmotnosťou (pri veľkom objeme) umožňuje použitie prakticky vo všetkých priemyselných odvetviach.
Z chemického hľadiska sú plasty dlhé reťazce naviazaných atómov. Tieto reťazce sú tvorené z mnohých opakujúcich sa monomérov – čím tvoria polyméry (väčšina plastov je zložená z polymérov uhlíka v kombinácii s kyslíkom, dusíkom, chlórom alebo sírou v reťazci).
Vývoj plastov začal použitím prírodných materiálov (napr. žuvačky - spracovaného kaučuku) a následne pokračoval použitím chemicky modifikovaných prírodných materiálov – v súčasnosti pokračuje produkciou syntetických molekúl, pričom teoreticky poznáme toľko druhov plastov ako polymérov (viď. čo patrí do triedených plastov), pričom každý druh plastu sa vyrába vlastným spôsobom.

 

Čo (ne)patrí do triedených plastov?

Plasty tvoria 7% hmotnosti v celkovom množstve komunálneho odpadu. Keď zoberieme do úvahy celkové množstvo produkovaných odpadov (vrátane priemyselných a nebezpečných), tak nám vyjde produkcia plastov 280kg/obyv. SR/rok a to napriek tomu, že plasty majú pri veľkom objeme relatívne malú hmotnosť.
Patria sem: PE (polyetylén) – LDPE a HDPE (light/high density PE – PE s nízkou/vysokou hustotou): číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš; PET (polyetyléntereftalát): fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov; PP (polypropylén): obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky; PS (polystyrén): penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky; PVC (polyvinylchlorid): vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.
Nepatria sem: znečistené obaly (chemikáliami či olejmi), viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

 

Ako je to s recykláciou?

Plasty je možné recyklovať obmedzene, v prírode sú však plasty takmer nezničiteľné – sú ľahké, odolné, pružné a odolávajú vode, slnku (aj UV žiareniu) a mechanickému poškodeniu.

Ako sa plasty recyklujú? („Cesta plastov“)
 

A picture