Obsah

Horské túry v okolí obce Vígľašská Huta Kalinka:

Vígľašská Huta Kalinka - Zvolen (Sekier)

 • Trasa: Vígľašská Huta Kalinka (580 m n.m.) - sedlo Mamojková (730 m n.m.) - Človekovo (843 m n.m.) - Sedlo (757,6 m n.m.) - sedlo Zálužná (596 m n.m.) - Zvolen (Sekier) (312 m n.m.)
 • Dĺžka trasy: 13,12 km
 • Prevýšenie: 577 m
 • Zaujímavosti: Zo sedla Mamojková možno vystúpiť na Malý Lysec (799 m n.m.) a za sedlom na vrch Bučina (792 m n.m.), zo sedla Zálužná možno zísť k vodnej nádrži Moťová.

Polomy, rázcestie - Zvolenská Slatina

 • Trasa: Polomy, rázcestie (825 m n.m.) - Horná Huta, TV vysielač (755 m n.m.) - Vígľašská Huta Kalinka (580 m n.m.) - Veľký Korčín (863 m n.m.) - Lúky pod Korčínom (522 m n.m.) - Zvolenská Slatina (340 m n.m.)
 • Dĺžka trasy: 14,83 km
 • Prevýšenie: 540 m
 • Zaujímavosti: Z rozcestníku Polomy sa možno výdať po Rudnej magistrále (červená značka). Pozdĺž trasy tečie Korčínsky potok.

Ostatné horské túry:

Rudná magistrála

 • Trasa: Nová Baňa – Vysoká – Banská Štiavnica – Banský Studenec – Babiná – Sása – Zaježová – Rimáň - Sliačska Podpoľana - Detva
 • Dĺžka trasy: 82 km
 • Prevýšenie: 2200 m
 • Zaujímavosti: Na trase sa nachádza Banská Štiavnica (mesto s bohatou banskou históriou).

Pustý hrad

 • Trasa: Zvolen (pod dráhami) (290 m n.m.) - sedlo Veľký Vrch (511 m n.m.) - Pustý hrad (515 m n.m.) - Slatina (lávka) (285 m n.m.)
 • Dĺžka trasy: 4,87 km
 • Prevýšenie: 230 m
 • Zaujímavosti: Na trase sa nachádza Pustý hrad (jedná sa o najväčší hrad v Európe s rozlohou 7,6 ha), viac informácií o hrade nájdete na stránke www.pustyhrad.com.

Zvolen - Banská Bystrica

 • Trasa: Zvolen (malá stanica) (295 m n.m.) - Vojenský cintorín (350 m n.m.) - Sliačska dolina (400 m n.m.) - rozcetník K salašu (440 m n.m.) - rozcestník Pod záhradou (440 m n.m.) - Sampor (360 m n.m.) - Lukavica (340 m n.m.) - Kamenná (400 m n.m.) - Hrabová (400 m n.m.) - Mičinské lúky (495 m n.m.) - Kozlinec (703 m n.m.) - Vartovka (569 m n.m.) - Urpín (510 m n.m.) - Banská Bystrica (375 m n.m.)
 • Dĺžka trasy: 26,1 km
 • Prevýšenie: 408 m
 • Zaujímavosti: V úseku rozcetník K salašu - rozcestník Pod záhradou vedie zelená turistická značka. V úseku Kamenná - Hrabová vedie žltá turistická značka. Zbytok trasy je značený modrou turistickou značkou. Východiskovým miestom je mesto Zvolen - www.zvolen.sk. Koncovým bodom trasy je mesto Banská Bystrica - www.banskabystrica.sk.

Zvolen - Dubové

 • Trasa: Zvolen (290 m n.m.) - Neresnica (300 m n.m.) - sedlo Veľký Vrch (511 m n.m.) - sedlo Vrátna (545 m n.m.) - Bacúrov (460 m n.m.) - Dubové (430 m n.m.)
 • Dĺžka trasy: 13,2 km
 • Prevýšenie: 260 m
 • Zaujímavosti: Zo sedla Veľký Vrch možno odbočiť na modrú turistickú značku, ktorá vedie na Pustý hrad. Zo sedla Vrátna možno odbočiť na žltú turistickú značku a zísť po nej do Neresnice alebo druhým smerom do Slatiny.

Neresnica - Slatina (lávka)

 • Trasa: Neresnica (300 m n.m.) - Pomiaslo (475 m n.m.) - Burzovo (320 m n.m.) - sedlo Vrátna (545 m n.m.) - Červený medokýš (295 m n.m.) - Slatina (lávka) (285 m n.m.)
 • Dĺžka trasy: 14,3 km
 • Prevýšenie: 280 m
 • Zaujímavosti: Zo sedla Vrátna možno zísť späť do Neresnice po zelenej turistickej značke. Zo Slatiny vedie na Pustý hrad modrá turistická značka.

Zvolen (Sekier) - vrch Háj

 • Trasa: Zvolen (Sekier) (312 m n.m.) - Chata Elitex (310 m n.m.) - rozcestník Slatinka (360 m n.m.) - vrch Háj (411,8 m n.m.)
 • Dĺžka trasy: 6,7 km
 • Prevýšenie: 107 m
 • Zaujímavosti: Trasa vedie popri vodnej nádrži Môťová. Za rozcestníkom Slatinka možno opustiť žltú turistickú značku a zísť do obce Slatinka (330 m n.m.).

Viac o turistických trasách nájdete na stránke www.oma.sk.


 


 

A picture