Obsah

Historické pamiatky

Vígľašský zámok (obec Vígľaš)

 • Vzdialenosť od obce Víglašská Huta Kalinka: približne 9 km
 • Zaujímavosti: Zámok bol postavený v 14. storočí a tvorí dominantu obce Vígľaš. V súčasnosti zámok prechádza rekonštrukciou a bude tu vybudovaný aj hotel.
 • Viac informácií nájdete na stránkach www.hrady.sk, www.zamokviglas.com, www.slovenskehrady.sk.

Zvolen

 • Vzdialenosť od obce Víglašská Huta Kalinka: približne 25 km
 • V meste sa nachádza niekoľko významných historických pamiatok: Zvolenský zámok (postavený v druhej polovici 14. storočia, sídli tu Slovenská národná galéria a je súčasťou zoznamu národných kultúrnych pamiatok), Pustý hrad (postavený v 13. stročí, najväčší hrad v Európe s rozlohou 7,6 ha) a ďalšie...
 • Viac informácií nájdete na stránkach www.hrady.sk, www.muzeum.sk, www.slovenskehrady.sk, www.zvolen.sk, www.pustyhrad.com.

Hrad Dobrá Niva (obec Podzámčok)

 • Vzdialenosť od obce Víglašská Huta Kalinka: približne 28 km
 • Zaujímavosti: Hrad bol postavený v druhej polovici 13. storočia. Z hradu sa zachovalo nárožie paláca, ktoré je zrekonštruované a dve kamenné konzoly.
 • Viac informácií nájdete na stránkach www.hrady.sk, www.slovenskehrady.sk.

Hrad Dúbravica (obec Dúbravica)

 • Vzdialenosť od obce Víglašská Huta Kalinka: približne 28 km
 • Zaujímavosti: Hrad bol postavený v polovici 15. storočia.
 • Viac informácií nájdete na stránkach www.hrady.sk, www.slovenskehrady.sk.

Hrad Divín (obec Divín)

 • Vzdialenosť od obce Víglašská Huta Kalinka: približne 32 km
 • Zaujímavosti: Hrad bol postavený v 13. storočí a slúžil ako ochrana cesty, ktorá smerovala do banskej oblasti.
 • Viac informácií nájdete na stránkach www.hrady.sk, www.slovenskehrady.sk.

Opevnený kláštor Bzovík (obec Bzovík)

 • Vzdialenosť od obce Víglašská Huta Kalinka: približne 34 km
 • Zaujímavosti: Kláštor Bzovík bol postavený v 12. storočí.
 • Viac informácií nájdete na stránkach www.hrady.sk, www.slovenskehrady.sk.

Hronsek

 • Vzdialenosť od obce Víglašská Huta Kalinka: približne 37 km
 • V obci sa nachádza niekoľko významných historických pamiatok: Drevený kostol (zapísaný do zoznamu UNESCO), Kaštieľ, Vodný hrad (z roku 1576)
 • Viac informácií nájdete na stránke www.hronsek.sk.

Hrad Čabraď (obec Čabradský Vrbovok)

 • Vzdialenosť od obce Víglašská Huta Kalinka: približne 39 km
 • Zaujímavosti: Gotický hrad Čabraď bol postavený v 13. storočí.
 • Viac informácií nájdete na stránkach www.hrady.sk, www.slovenskehrady.sk.

Haličský zámok (obec Halič)

 • Vzdialenosť od obce Víglašská Huta Kalinka: približne 39 km
 • Zaujímavosti: Bol postavený v roku 1612 na mieste bývalého hradu.
 • Viac informácií nájdete na stránkach www.hrady.sk, www.slovenskehrady.sk.

Banská Bystrica

 • Vzdialenosť od obce Víglašská Huta Kalinka: približne 40 km
 • V meste sa nachádza niekoľko významných historických pamiatok: Hrad Banská Bystrica (mestský hrad - kostol postavený v 13. storočí, národná kultúrna pamiatka) a ďalšie...
 • Viac informácií nájdete na stránkach www.hrady.sk, www.slovenskehrady.sk, www.banskabystrica.sk.

Hrad Modrý Kameň (obec Modrý Kameň)

 • Vzdialenosť od obce Víglašská Huta Kalinka: približne 41 km
 • Zaujímavosti: Gotický hrad z 13. storočia.
 • Viac informácií nájdete na stránkach www.hrady.sk, www.slovenskehrady.sk.

Ľupčiansky hrad (obec Slovenská Ľupča)

 • Vzdialenosť od obce Víglašská Huta Kalinka: približne 44 km
 • Zaujímavosti: Bol postavený v 13. storočí. V 15. - 16. storočí bol prestavaný na zámok.
 • Viac informácií nájdete na stránkach www.hrady.sk, www.slovenskehrady.sk.

Kaštieľ Antol (obec Svätý Anton)

 • Vzdialenosť od obce Víglašská Huta Kalinka: približne 45 km
 • Zaujímavosti: Slúži ako múzeum od roku 1962 a v súčasnosti sa v ňom nachádza umelecko-historická a poľovnícka expozícia. Každoročne sa tu konajú poľovníkom dobre známe Dni Svätého Huberta.
 • Viac informácií nájdete na stránkach www.hrady.sk, www.slovenskehrady.sk, www.msa.sk.

Hrad Sitno (obec Ilija)

 • Vzdialenosť od obce Víglašská Huta Kalinka: približne 48 km
 • Zaujímavosti: Hrad bol postavený v druhej polovici 13. storočia.
 • Viac informácií nájdete na stránkach www.hrady.sk, www.slovenskehrady.sk.

Banská Štiavnica

 • Vzdialenosť od obce Víglašská Huta Kalinka: približne 51 km
 • V meste sa nachádza niekoľko významných historických pamiatok: Starý zámok (mestský hrad, ktorý vznikol v rokoch 1546 - 1559, národná kultúrna pamiatka), Nový zámok (opevnenie vybudované v rokoch 1564 - 1571, nachádza sa tu slovenské banské múzeum) a ďalšie...
 • Viac informácií nájdete na stránke www.banskastiavnica.sk.


 

A picture