Obsah

Deň úcty k starším občanom, vystúpenie folklórneho súboru Zvolenská Slatina 2011

Deň úcty k starším občanom, vystúpenie folklórneho súboru Zvolenská Slatina 2011 :s:


A picture