Obsah

Deň úcty k starším

Slávnostné posedenie ku príležitosti mesiaca úcty k starším.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na podujatí, ďakujeme deťom z MŠ Kalinka a FS Rozmarín za krásne vystúpenie a jubilantom želáme ešte raz všetko najlepšie a veľa zdravia.

Podujatie bolo podporené Koordinačným združením Podpoľanie a obcou V.H.Kalinka.


A picture