Obsah

Stavba oporného múru na malom športovisku v centre obce 2012

Stavba oporného múru na malom športovisku v centre obce r. 2012. Srdečne ďakujeme dobrovoľníkom, ktorí sa podieľali na stavbe.


A picture