Obsah

Revitalizácia historických zvoničiek 2017

Pôvodný stav zvoničiek, ich revitalizácia a konečný stav. Projekt bol podporený z Env. fondu.Program na obnovu dediny. Srdečne ďakujeme všetkým občanom, ktorý sa podieľali na záchrane týchto historických zvoničiek. 


A picture