Obsah

    Základná škola sa v obci V.H.Kalinka nenachádza. Najbližšia základná škola sa nachádza v obci Slatinské Lazy.
 

Bližšie info:

Základná škola, Slatinské Lazy, Slatinské Lazy 112
 

Druh školy: Základná škola
Názov: Základná škola
Mesto/Obec: Slatinské Lazy (okres Detva)
Adresa: Slatinské Lazy 112, 96225 Slatinské Lazy
Telefón: 045 / 5393286
0903654949
FAX: 045 / 5393286
E-mail: sllazy@centrum.sk
Zriaďovateľ: Obec, mesto, samosprávny kraj
Jazyk: Slovenský
Počet žiakov: 67


 


 

ZÁPIS ŽIAKOV do 1. ročníka základnej školy

Riaditeľstvo Základnej školy Jána Drdoša Vígľaš oznamuje rodičom a budúcim prvákom, že zápis do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2019/2020 sa uskutoční v dňoch 11. apríla 2019 t.j.(štvrtok) a 12. apríla 2019 (piatok) v čase od 14.00 do 18.00 hod. v Základnej škole Jána Drdoša Vígľaš, ktorej zriaďovateľom je Obec Vígľaš.

Žiadame rodičov, aby pri zápise dieťaťa do 1. ročníka základnej školy predložili:

- rodný list zapisovaného dieťaťa a jeho preukaz poistenca,

- občiansky preukaz zákonného zástupcu zapisovaného dieťaťa,

- doklad o zdravotnom znevýhodnení dieťaťa, ak je dieťa zdravotne znevýhodnené.

  Pri zápise je potrebné uhradiť sumu 20 EUR na zakúpenie základného balíčka učebných pomôcok pre prváčika.

V prípade, že rodič chce požiadať o odklad povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa o jeden rok, je potrebné:

1.Zapísať dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v príslušnej základnej škole.

2.Predložiť riaditeľke školy odporučenie CPPPaP (certifikované školské zariadenie) na odklad povinnej školskej dochádzky z dôvodu, že dieťa nedosiahlo školskú zrelosť.

3.Predložiť riaditeľke školy odporučenie pediatra na odklad povinnej školskej dochádzky pre dieťa.

4.Predložiť riaditeľke školy písomnú žiadosť na odklad povinnej školskej dochádzky pre dieťa o1 rok, ktorá bude podpísaná obidvoma rodičmi/zákonnými zástupcami dieťaťa.

Na zápis príďte s dieťaťom, prineste jeho rodný list, preukaz poistenca a svoj občiansky preukaz.


  

A picture