Obsah

COVID-19

Dôležité a overené informácie o ochorení COVID-19 nájdete aj na webovej stránke:

https://www.korona.gov.sk/Testovanie na COVID-19  27.02.2021 a 28.02.2021

Vážení občania, tento víkend 27.02.2021 - 28.02.2021 testovanie v našej obci nebudeme realizovať. Využiť môžete testovacie odberné miesta vo Vígľaši, Klokoči alebo Detve či kdekoľvek inde.

Vígľaš: 27.2.2021 a 28.2.2021 v Reštaurácii pod Zámkom, Zvolenská 281, v čase od 8:00 hod do 18:00 hod. Obed od 12.00 -13.00 hod.

Klokoč: 27.2.2021 v KD od 8:00 do 19:00. Obed od 13:00 - 14:00 hod.

Detva:  v sobotu 27. februára aj v nedeľu 28. februára. V sobotu sa môžete otestovať v:

Dome kultúry A. Sládkoviča

nedeľu bude testovanie pokračovať v:

Dome kultúry A. Sládkoviča

III. ZŠ (Obrancov mieru)

Mestskom kultúrnom stredisku (Chudobienci)

Testovacie miesta budú otvorené od 8.00 hod. do 20.00 hod. (prestávky 11.30 – 12.30 hod. a 16.30 – 17.00 hod.) Posledné odbery sa budú robiť 15 minút pred koncom testovania.

Okrem odberových miest vytvorených mestom Detva sa môže každý dať otestovať v mobilnom odberovom mieste pri budove Rescuemed na Záhradnej ulici v Detve, ktoré je otvorené od pondelka do soboty v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. (obedňajšia prestávka od 11.45 do 12.30 hod.)

Otvorené je tiež mobilné odberové miesto pri LDCH na Ulici kpt. Nálepku. Otestujú vás od pondelka do soboty v čase od 8.00 hod. do 17.00 hod. (obedňajšia prestávka je od 12.00 do 13.00 hod.) Na testovanie sa môžete objednať.

Ďalšie mobilné odberové miesto je otvorené v budove CVČ na Obrancov mieru. Otestovať sa v ňom môžete od pondelka do nedele v čase od 9.00 do 18.00 hod. (obedňajšia prestávka od 11.45 do 13.00 hod.)

Od posledného víkendu v meste funguje aj mobilné odberové miesto na Partizánskej ulici v Detve, ktoré je umiestnené v hasičskej zbrojnici za kostolom. Testujú od pondelka až do nedele v čase od 9.00 do 17.00 hod. 


 

Je potrebné si priniesť občiansky preukaz, deti preukaz poistenca!!!


 

Oznam sa môže priebežne meniť podľa aktuálnym nariadení vlády SR.

 

 

 


Vážení spoluobčania, vážení priatelia!

Máme za sebou a ešte pred sebou asi najväčšiu skúšku trpezlivosti a tolerancie, a to celoplošné testovanie na území SR. Chcem sa Vám všetkým poďakovať. Občanom za veľmi slušnú účasť, že boli ohľaduplní, tolerantní, trpezliví a že si našli ten čas, aby sme spoločne urobili niečo, čo možno zachráni ľudské životy.

Táto nevídaná akcia postavila do pozoru aj mojich kolegov a celý úrad, keď sme naozaj za každú chvíľu sa meniacich podmienok museli zorganizovať testovanie. Na celej príprave pracoval celý tím ľudí, aby všetko mohlo prebehnúť bezproblémovo. Či sme to zvládli, to už musíte posúdiť Vy. 

Patrí veľké ďakujem úplne všetkým, ktorí sa spolu podieľali na celej organizácii a priebehu akcie. Ďakujem zdravotníkom (Katke Maliniakovej, Nikolke Michnovej a Kvetke Tučekovej) a administratívnym pracovníkom (Anke Gondovej, Janke Michnovej a Adkovi Gondovi), ktorí sa dobrovoľne vzdali voľných víkendových dní už tri týždne za sebou. Veľká vďaka patrí aj policajtom a zástupcom ozbrojených síl.

Verím, že aj nasledovné testovania, ktoré nás ešte určite čakajú zvládneme spoločne bez problémov.

Starosta obce.


Výsledky testovania v našej obci dňa 6.2.2021:

Otestovaných -  382 ľudí

Počet pozitívnych - 3


Výsledky testovania v našej obci dňa 30.01.2021:

Otestovaných - 329 ľudí

Počet pozitívnych - 4

 


Výsledky testovania v našej obci dňa 23.01.2021:

Otestovaných - 309 ľudí

Počet pozitívnych - 0

Poďakovanie.

Touto cestou sa chcem úprimne poďakovať celému odbernému tímu za obetavosť, nasadenie a príkladné zvládnutie testovania COVID-19 v našej obci dňa 01.11.2020. Poďakovanie patrí aj pracovníčkam OcÚ za prípravu odberného miesta a celú administratívu okolo testovania. A nakoniec sa chcem poďakovať všetkým občanom za zodpovednosť a disciplinovanosť pri testovaní. Potešujúce je, že u nás nebol ani jeden pozitívne testovaný občan.

                                                                                        Ing. Jozef Tuček, starosta obce

 


 

PROPAGAČNÉ MATERÁLY

10 odporúčaní pri COVID-19

 

Čo robiť, ak ste chorý

 

Pomoc sebe a druhým

 

Osoby s vyšším rizikom ochorenia

 

 


Okresný úrad Banská Bystrica oznamuje občanom, že dňom 30.03.2020 zriaďuje infolinku k problematike týkajúcej sa COVID19, ktorá bude prevádzkovaná každý pracovný deň od 8,00 hod. do 20,00 hod.

Telefónne čísla call centra:

0961 699 555

048/4306 555

 


 

A picture