Obsah

Posvätenie darov úrody a zeme v kostole sv. Martina- 2021

VĎAKA TI BOŽE.


A picture